ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Skorboard alanı reklam için kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889445
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : SAZOVA MAH. / SAZOVA
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR ANADOLU 13.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Reklam Alanı (2 adet skorboard)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Yeni Stadyum Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze tasarrufu İl Müdürlüğümüze ait olan Sazova Mahallesi, 15088 ada, 2 parsel nolu 166.631 m2 lik taşınmaz üzerindeki Eskişehir Yeni Stadyum içinde bulunan iki (2) adet skorboard (bir adet skorboard 7,68 x 5,76 ölçülerinde toplam 44,24 m2) maç öncesi 15 dakika ve devre arasında 15 dakika olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin
a) Adresi : Sazova Mh. Yeni Stadyum Güney Tribün altı Tepebaşı- ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 51 – 0 222 230 17 64

2. İhale konusu taşınmaz malın
a) Niteliği : Reklam Alanı (2 adet skorboard)
b)Yeri : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sazova Mahallesi, Yeni Stadyum içinde bulunan 2 adet skorboard reklam alanı.
c) Miktarı : 2 adet skorboarda (1 adet skorboard 7,68 x 5,76 ölçülerinde toplam 44,24 m2) Eskişehir Spor Kulübünün PTT 1. Lig müsabakalarında ( TFF’ nin ev sahipliği yaptığı müsabakalar sözleşmeye dahil değildir.) maç öncesinde 15 dakika ve devre arasında 15 dakika olmak üzere reklam yayınlanması.
ç) Tahmini bedeli : 100.000,00-TL
d) Geçici teminatı : 10.000,00-TL
e) Kira Süresi : 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Yeni Stadyum Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19 / 11 / 2018 Pazartesi günü – Saat 10 : 00

4. İhale Şartnamesinin görülebileceği ve alınabileceği adres:
İhale Şartnamesi, mesai saatleri içinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İşletmeler Servisinde 100,00 TL bedel karşılığında görülebilir ve isteklilere verilebilir.

5. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

İhaleye katılacak isteklilerin;
a. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikametgah belgesi),
b. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Tebligat için adres beyanı),
c. Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge),
ç. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
e. Vergi borcu yoktur yazısı,
f. Adli sicil belgesi,
vermeleri şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR