TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam panosu kiraya verilecektir

TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, Mali İşler Servisi odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan aşağıda yazılı Spor Tesislerine alınacak reklam panoları toplu olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
1) İdarenin Adı, Adresi, Telefon-Faks Numarası ve Elektronik Posta Adresi
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ
Tel : (282) 261 22 60 Faks: (282) 261 53 98
Elektronik Posta Adresi : spor@tekirdag-gsim.gov.tr
2) İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan aşağıda yazılı Spor Tesislerine alınacak reklam panoları her tesis için ayrı ayrı teklif alınarak ve toplu olarak ihale ile kiralanacaktır.

Spor Tesisinin Adı Yeri İhale Tarihi İhale Saati Evrak Teslim Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat
İsmet İnönü Spor Salonu Tekirdağ / Merkez 16.07.2018 09:30 09:30 8.016,95.-TL 241,00.-TL
Atatürk Spor Salonu Tekirdağ / Merkez 16.07.2018 10:00 10:00 8.016,95.-TL 241,00.-TL
Namık Kemal Stadı Tekirdağ / Merkez 16.07.2018 10:30 10:30 13.559,32.-TL 407,00.-TL
Merkez 13 Kasım Sahası Tekirdağ / Merkez 16.07.2018 11:00 11:00 10.169,49.-TL 306,00.-TL
Çorlu Spor Salonu Tekirdağ / Çorlu 16.07.2018 11:30 11:30 8.016,95.-TL 241,00.-TL
General Basri Saran Stadı Tekirdağ / Çorlu 16.07.2018 12:00 12:00 15.762,71.-TL 473,00.-TL


3) Kiralama Süresi:
Kira süresi, statlarda 1 (bir) sezon (2018-2019), spor salonlarında 21.09.2018-20.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) yıldır.
4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı veya Görüleceği: Şartname ve sözleşme tasarısı, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Müdürlüğü servisinden 50,00.- TL karşılığında alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Müdürlüğü servisinde görülebilir.
5) İhalenin Yapılacağı Yer: İhale, Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, Mali İşler Servisi odasında yapılacaktır.
6) İhalenin hangi usulle yapılacağı: İhale, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
7) Tahmin Edilen Bedel: Tahmin edilen (muhammen) bedel net olup bu bedele %18 KDV, %5 Genel Müdürlük Payı ve %2,465 Damga Vergisi-Karar Pulu-Sözleşme Damga Vergisi ilave edilir.
Sözleşme düzenlenmesine ilişkin bütün vergileri ile diğer giderler talipliye aittir.
8) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu
Gerçek Kişiler İçin
a) Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Noter onaylı İmza sirküleri
d) İkametgah belgesi
e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi
f) Şartname alındı belgesi
g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler İçin (Şirket, Dernek, Kulüp v.b.)
a) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) İhaleye katılmaya yetkili kişinin adli sicil kaydı
c) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı imza sirküleri
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgah belgesi
e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi
f) Şartname alındı belgesi
g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge
h) Yetki belgesi veya vekaletname
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi
j) Ticaret Sicil Gazetesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)
k) Ticaret Sicil/Oda Kayıt Belgesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)
l) Faaliyet Belgesi (Sadece kulüp ve derneklerden istenecektir.)
İstenen tüm belgeler, ihale ilan tarihi itibari ile son 3 (üç) ayda alınmış, asıl veya noter onaylı olmalıdır.
9) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği, komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonumuzun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR