ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam mahalli ihale ile kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768327
Şehir : Ordu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YORUM 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU YORUM 16.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
106 Adet reklam panolarının yüklenici tarafından yapılması, montajı, bakımı ve onarımı karşılığında işletmeciliği,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.03.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ


1.Altınordu Belediyemiz Yetki ve Sorumluluk alanı içerisinde bulunan Cadde ve Sokaklara ayrıca imar planında park alanı olarak ayrılmış ve Mülkiyet terkleri yapılmış yeşil alanlarda tespit edilen noktalara yerleştirilecek, özellikleri ekli teknik şartnamede belirtilen toplam 106 Adet (Billboard,Megalight,CLP Raket,LED Ekran) reklam panolarının yüklenici tarafından yapılması, montajı, bakımı ve onarımı karşılığında işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere,
2.Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde İlimiz Altınordu İlçesi Düz Mahalle Yıldırım Caddesi 26 pafta 2653 ada 1 parselde bulunan, Sinema Otel önünde ekli imar krokisinde yeri belirlenen 11 araçlık otopark olarak kullanılacak 192,50 m2 alanın işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
3-Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında alınacaktır.
4-İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Sıra İşin Niteliği Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi/Günü
PERŞEMBE
İhale Saati
1 Billboard 77 Adet, Megalight 2 Adet, CLP Raket 26 Adet, LED Ekran 1 Adet olmak üzere toplam 106 Adet reklam panolarının yüklenici tarafından yapılması, montajı, bakımı ve onarımı karşılığında işletmeciliği, 44.200,00 TL 1.326.00 TL 29/03/2018 09:00
2 Düz Mahalle Yıldırım Caddesi 26 pafta 2653 ada 1 parselde bulunan, Sinema Otel önünde ekli imar krokisinde yeri belirlenen 11 araçlık otopark, 37.750,00 TL KDV Hariç 1.132,50 TL 29/03/2018 09:10


5-İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir)gün önce saat 15:00’a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
6- İhaleye Katılabilme Şartları :
A)Gerçek Kişiler :

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Billboard ihalesine katılacaklardan)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Otopark ihalesine katılacaklardan)
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
 • İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
 • İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.


B)Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Billboard ihalesine katılacaklardan)
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Otopark ihalesine katılacaklardan)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 • İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti .
 • İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR