İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam alanları kiraya verilecektir

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 m² ebadında 40 adet ışıklı 9 adet ışıksız (1 tanesi ikili) olmak üzere toplam 49 adet billboardın reklam alma amaçlı işletilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz yetki alanında olan ve ekli listede (Ek-1) belirtilen yerlerde bulunan hâlihazır olarak dikili 7 m² ebadında 40 adet ışıklı 9 adet ışıksız (1 tanesi ikili) olmak üzere toplam 49 adet billboardın reklam alma amaçlı işletilmesi (kiralanması) işidir. Belediye Encümenince 14.04.2020 Salı günü ve saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süreli kiraya verilecektir.

1 – İdarenin;
a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cad. No: 1 – BURSA/İnegöl
b) Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26
c) E-posta Adresi : ihale@inegol.bel.tr

2 – İhale Edilecek Billboard Bilgileri ve Nitelikleri;

BİLLBOARD NO BİLLBOARD ÖLÇÜSÜ IŞIKLI/IŞIKSIZ BÖLGE NOKTA ŞİRKET
1,2,3 7 m² Işıklı İnegöl Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Girişi 3
4 7 m² Işıklı İnegöl Çardak Cami Önü 1
7(İkili) 14 m² Işıksız İnegöl Terminal Giriş 2
11 7 m² Işıksız İnegöl İnegöl Avm 1
14,15 7 m² Işıklı İnegöl İnegöl Avm Taksi Durağı Karşısı 2
17,18,19 7 m² Işıklı İnegöl İshak Paşa İlkokulu Önü 3
21 7 m² Işıklı İnegöl Kaymakamlık Lojmanı Önü 1
23,24 7 m² Işıklı İnegöl Hükümet Konağı Önü 2
27 7 m² Işıklı İnegöl Ahmet Akyollu Caddesi 1
28 7 m² Işıklı İnegöl Sedir Kafe Önü 1
30,31 7 m² Işıklı İnegöl Sedir Kafe Köşe 2
34 7 m² Işıklı İnegöl Sinanbey Mah. (Furkan Kuzu Kokoreç Eski Yer Önü) 1
37,38,39 7 m² Işıklı İnegöl Adliye Karşısı Erkek İmamhatip Lisesi Köşe 3
44 7 m² Işıklı İnegöl Yeşil Camii Köşe Duvarı Önü 1
45,46 7 m² Işıksız İnegöl Adnan Menderes Bulvarı Halk Eğitime Dönen Köşe 2
49,50,51 7 m² Işıklı İnegöl Park Caddesi Atatürk Heykeli Yanı 3
52 7 m² Işıklı İnegöl Hastane Mezarlığı Önü 1
54,55 7 m² Işıklı İnegöl Eski Hastane Önü 2
59 7 m² Işıksız İnegöl Yeni Hastane Bölgesi- Hadim Karşısı 1
60,61 7 m² Işıksız İnegöl Yeni Hastane Polikiliniklere Dönmeden Durak Karşısı 2
65,66,67,68, 69,70,71 7 m² Işıklı İnegöl Mahmudiye Mahallesi Avarlar Köprülü Kavşağı 7
73,74 7 m² Işıklı Alanyurt Pazar Yeri 2
76 7 m² Işıklı Alanyurt Alanyurt Seyhanlar Market Karşısı 1
79 7 m² Işıklı Alanyurt Alanyurt Diş Hastanesi Karşısı 1
83 7 m² Işıklı Alanyurt Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu Girişi 1
86 7 m² Işıklı Yenice Yenice Belediye Ek Hizmet Binası Önü 1
94 7 m² Işıksız Oylat Oylat (Ahşap Çerçeveli) Giriş-Köylü Pazarı 1
TOPLAM BİİLBOARD SAYISI 49

AYLIK TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ) 3 YILLIK TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ
30.275,00 TL 1.089.900,00 TL 32.697,00 TL 100,00 TL

3 - İhaleye Katılabilme Şartları;
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  1. İkametgâh Belgesi.
  2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti.

c) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.
d) Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat bedelini yatırmış olmak. (Geçici teminat: Hesaplanan 3 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (Yüzde üç) olarak hesaplanır.)
e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odaya ait Oda Kayıt Belgesi.
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin merkezinin bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f) Gerçek veya Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
g) İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri.
ğ) İnegöl Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
h) Reklamcılık mesleği alanında faaliyet gösterildiğine ilişkin 2019 ve sonrası tarihli ispatlayıcı belge. (fatura vb.)
4 – İstekliler billboardlar için tekliflerini aylık kira bedeli (KDV hariç) üzerinden vereceklerdir. İhale kira bedeli teklifi en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.
5- İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
6- İhaleye katılmak isteyenler 14/04/2020 tarihi saat 10:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan tarihleri:
İnegöl’de: 03 Nisan 2020, 06 Nisan 2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR