BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam alanları kiraya verilecektir

BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Basketbol Lig Müsabakaları (1. 2. 3. Lig ve Süper Lig) süresince reklam sergilenmek üzere Gemlik İlçe Spor Salonu içerisinde bulunan 78 adet reklam alanının 2019-2020 Basketbol sezonu süresince kiraya verilme işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaşar Köyü Mahallesi İstanbul Caddesi No:477/2 Osmangazi BURSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Basketbol Lig Müsabakaları (1. 2. 3. Lig ve Süper Lig) süresince reklam sergilenmek üzere Gemlik İlçe Spor Salonu içerisinde bulunan 78 adet reklam alanının 2019-2020 Basketbol sezonu süresince kiraya verilme işi ihalesi, 2886 Devlet İhale Kanun’un 45.maddesi gereğince; Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10:00’ da Alaşar Köyü Mah., İstanbul Cd., No:477/2 16245 – Osmangazi –Bursa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
1.Şartname ve ekleri : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebileceği gibi 100,00 TL (Yüz TL) karşılığında da temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunludur.
2. İstenilen Evraklar:
a-Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c-Gerçek kişilerin nufüs cüzdan fotokopisini (T.C.kimlik numaralı), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç- Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesini bulundurmaları (Son altı ay içerisinde alınmış)
d-Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
f-Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda b. ve d. maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
g-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin vekilin noter tasdikli imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri, şarttır.
3- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
4- İşin tahmini bedeli: Yıllık 33.552,00 TL’dir. (otuzüçbinbeşyüzelliikiı TL) (Kdv dahil, diğer yasal paylar hariç)
5- Geçici teminat: 1.007,00 TL (binyedi TL) olup, ihale saatinden önce Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR28 0001 0000 6088 2279 6850 01 İban no.lu hesaba yatırılması gerekmektedir.
6- Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
7- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR