PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pamukkale Belediyesi 133 adet taşınmazı 3 yıllığına kiraya veriyor

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 09 Temmuz 2020 tarihinde Perşembe günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SIRA

NO

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ

KULLANIM AMACI

MUHAMMEN

BEDEL (AY/YIL)

KİRA

SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

İHALE
TARİHİ/SAATİ
1 Akçapınar Mah. 102 ada, 22 parsel Tarla 7.500 1.020,00.-TL/YIL 3 YIL 91,80.-TL 09.07.2020
12:00
2 Akçapınar Mah. 102 ada, 24 parsel Tarla 11.600 1.310,00.- TL/YIL 3 YIL 117,90.-TL 09.07.2020
12:02
3
Akköy Mah. Menderes Cad. Zemin kat
No:1/B
İşyeri 239 15.000,00.- TL/YIL 3 YIL 1.350,00.-TL 09.07.2020
12:04
4
Akköy Mah. Menderes Cad. No: 1/1 kat
İşyeri 120 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 09.07.2020
12:06
5 Akköy Mah. Hacımahmutdüden Mevkii,
1964 parsel
Tarla 14.000 2.320,00.-TL/YIL 3 YIL 208,80.-TL 09.07.2020
12:08
6 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 17 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:10
7 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 19 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:12
8 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 23 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:14
9 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 25 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:16
10 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 27 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:18
11 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 30 Çay ocağı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:20
12 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 32 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:22
13 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 34 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:24
14 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 36 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:26
15 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 38 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:28
16 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 40 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:30
17 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 42 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:32
18 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 44 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:34
19 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 46 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:36
20 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 48 Sanayi Dükkanı 50 290,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 313,20.-TL 09.07.2020
12:38
21 Akdere Mah. Akdere Sok. No: 129-A Kahvehane 43 210,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 226,80.-TL 09.07.2020
12:40
22 Akdere Mah. Akdere Sok. No:129 Dükkan 68,5 310,00.-TL/AY 3 YIL 334,80.-TL 09.07.2020
12:42
23 Aktepe Mah. 2421/12 Sok. No: 4

Spor Kompleksi ve Kafeterya

700 610,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 658,80.-TL 09.07.2020
12:44
24 Aktepe Mah. 2421/11 Sok. No: 10 BAZ İSTASYONU 5 15.000,00.-TL/YIL 3 YIL 1.350,00.-TL 09.07.2020
12:46
25 Aktepe Mah. 2399/1 Sok. No: 10 Park Alanı ve Büfe 922 (Park Alanı) 20 (Büfe) 300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 324,00.-TL 09.07.2020
12:48
26 Asmalıevler Mah. Yusuf Aydemir Cad. No:8 Kafeterya 50 1.300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.404,00.-TL 09.07.2020
12:50
27 Cankurtaran Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31/A Dükkan 103 720,00.-TL/AY 3 YIL 777,60.-TL 09.07.2020
12:52
28 Cankurtaran Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31/C Dükkan 12 135,00.-TL/AY 3 YIL 145,80.-TL 09.07.2020
12:54
29 Cumhuriyet Mah. 3500 Sok. No: 45 Aile Sağlık Merkezi- 1 no.lu poliklinik Aile Sağlık Merkezi Poliklinik

327,69 (Ortak Alan)

19,70 (Poliklinik)

874,00.-TL/AY 3 YIL 943,92.-TL 09.07.2020
12:56
30 Çeşmebaşı Mah. Çeşmebaşı Sok. No:9/A Park Alanı ve Kafeterya

1.317 (Park Alanı)

55 (Kafeterya)

330,00.TL+KDV/AY 3 YIL 356,40.-TL 09.07.2020
12:58
31 Deliktaş Mah. Şehit Yılmaz Bakan Cad.
No: 3
Park Alanı ve Büfe

1.287 (Park Alanı)

30 (Büfe)

370,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 399,60.-TL 09.07.2020
13:00
32 Deliktaş Mah. 1953 Sok. No: 5/1 Büfe 10 220,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 237,60.-TL 09.07.2020
13:02
33 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 7 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:04
34 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 7/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:06
35 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 9/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:08
36 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 11 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:10
37 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 11/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:12
38 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:14
39 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:16
40 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 15 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:18
41 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 15/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:20
42 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 17 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:22
43 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 17/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:24
44 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:26
45 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:28
46 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 21 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:30
47 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 23/1 Dükkan 15 710,00.-TL/AY 3 YIL 766,80.-TL 09.07.2020
13:32
48 Deliktaş Mah. 2010 Sok. No: 43 Spor Kompleksi ve Kafeterya 141,24 (Kafeterya) 1.350,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.458,00.-TL 09.07.2020
13:34
49 Develi Mah. Develi Sok. No: 96/A Kahvehane 100 420,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 453,60.-TL 09.07.2020
13:36
50 Develi Mah. Uluyolaltı Mevkii, 522 Parsel Tarla 25.973 4.000,00.-TL/YIL 3 YIL 360,00.-TL 09.07.2020
13:38
51 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 40 Kahvehane 70 510,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 550,80.-TL 09.07.2020
13:40
52 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 40/A Büfe 20 170,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 183,60.-TL 09.07.2020
13:42
53 Eldenizli Mah. 137 ada, 1 parsel Tarla 24.807,17 1.510,00-TL/YIL 3 YIL 135,90.-TL 09.07.2020
13:44
54 Eldenizli Mah. 112 ada, 6 parsel Tarımsal depolama alanı 9.412,28 1.080,00-TL+KDV/YIL 3 YIL 97,20.-TL 09.07.2020
13:46
55 Eymir Mah. 171 ada, 2 parsel Tarla 4.146,02 500,00-TL/YIL 3 YIL 45,00.-TL 09.07.2020
13:48
56 Eymir Mah. 172 ada 1 parsel Tarla 4902,65 600,00-TL/YIL 3 YIL 54,00.-TL 09.07.2020
13:50
57 Eymir Mah. 170 ada 1 parsel Tarla 3.853,15 450,00-TL/YIL 3 YIL 40,50.-TL 09.07.2020
13:52
58 Fatih Mah. 1952 Sok. No: 17 Büfe 20 250,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 270,00.-TL 09.07.2020
13:54
59 Fatih Mah. Eski Karakurt Yolu üzeri No: 39/1 Park Alanı ve Kafeterya 106,00 (Kafeterya) 1.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.080,00.-TL 09.07.2020
13:56
60 Goncalı Mah. 1 Sok. No: 45/A-B Dükkan 74,10 250,00.-TL/AY 3 YIL 270,00.-TL 09.07.2020
13:58
61 Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/A
Zemin kat
Kahvehane 75 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 09.07.2020
14:00
62
Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/B
Dükkan 15 220,00.-TL/AY 3 YIL 237,60.-TL 09.07.2020
14:02
63 Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/C Dükkan 6 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 09.07.2020
14:04
64
Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 53
İdari Bina - Kantar

12,00 (İdari Bina)

60 Ton'luk (Kantar)

800,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 864,00.-TL 09.07.2020
14:06
65 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/A Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:08
66 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/B Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:10
67 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/C Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:12
68 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/D Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:14
69 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/E Sanayi Dükkanı 90 400,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 432,00.-TL 09.07.2020
14:16
70 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/F Dükkan 45 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:18
71 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/G Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:20
72 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/H Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:22
73 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/I Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:24
74 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/J Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:26
75 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/K Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:28
76 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. Dükkan 100 270,00.-TL/AY 3 YIL 291,60.-TL 09.07.2020
14:30
77 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 11 Dükkan 40 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 09.07.2020
14:32
78 Güzelpınar Mah. 646 parsel Depo 42,5 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 09.07.2020
14:34
79 Güzelpınar Mah. 63 ve 64 parsel Konut 123 160,00.-TL/AY 3 YIL 172,80.-TL 09.07.2020
14:36
80
Irlıganlı Mah. 1067/1 Sok. No: 2
Büfe 36 410,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 442,80.-TL 09.07.2020
14:38
81 İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulv.
No: 234/B
Kafeterya 403,19 750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 810,00.-TL 09.07.2020
14:40
82 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 79/1 Büfe 15 100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 108,00.-TL 09.07.2020
14:42
83 Kale Mah. 362 Sok. Yeşil Alan 11.269 1.100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.188,00.-TL 09.07.2020
14:44
84 Kale Mah. İstiklal Cad. No: 81/A Dükkan 15 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:46
85 Kale Mah. İstiklal Cad. No: 81/B Dükkan 15 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
14:48
86 Karahayıt Mah. 121-125 Cami Sokak kesişimi Park Alanı ve Kafeterya

2.725 (Park Alanı)

85 (Yapı)

700,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 756,00.-TL 09.07.2020
14:50
87 Karahayıt Mah. Atatürk Cad. Park Alanı ve
Büfe

225 (Park Alanı)

12 (Büfe)

700,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 756,00.-TL 09.07.2020
14:52
88
Karahayıt Mah. 108 Oteller Sok. No: 4
Park Alanı ve
İşyeri

5.800 (Park Alanı)

460 (Yapı)

150 (İdari Bina)

1.400,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.512,00.-TL 09.07.2020
14:54
89 Karataş Mah. Karataş Sok. No: 49 Dükkan 50 130,00.-TL/AY 3 YIL 140,40.-TL 09.07.2020
14:56
90 Karşıyaka Mah. 2338 Sok. No: 62 Park Alanı ve
Büfe

370 (Park Alanı)

20 (Büfe)

280,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 302,40.-TL 09.07.2020
14:58
91 Kervansaray Mah. 3008 Sok, No: 17 Dükkan 40 500,00.-TL/AY 3 YIL 540,00.-TL 09.07.2020
15:00
92 Kınıklı Mah. 6085 Sok. No: 11 Park Alanı ve Kafeterya 245 (Kafeterya) 3.050,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 3.294,00.-TL 09.07.2020
15:02
93 Korucuk Mah. Yeşiller Cad. No: 8/A Dükkan 9 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 09.07.2020
15:04
94 Korucuk Mah. Yeşiller Cad. No: 8/A Kat:2 Dükkan 36 170,00.-TL/AY 3 YIL 183,60.-TL 09.07.2020
15:06
95 Korucuk Mah. Bayrak Cad. No: 1/B - 1/C Dükkan 80 500,00.-TL/AY 3 YIL 540,00.-TL 09.07.2020
15:08
96 Kurtluca Mah. Mantarlık Mevkii,
8401 ada,1 parsel
Tarla 15.215,25 1.900,00.-TL/YIL 3 YIL 171,00.-TL 09.07.2020
15:10
97 Kurtluca Mah. 8389 ada, 155 parselin köşesinde ATM Yeri 6,00 110,00.-TL/YIL 3 YIL 9,90.-TL 09.07.2020
15:12
98 Küçükdere Mah. Küçükdere Sok. No: 146/ A Kahvehane 75 410,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 442,80.-TL 09.07.2020
15:14
99 Pamukkale Mah. Simge Sok. No: 4 Spor Kompleksi ve Büfe 15 (Büfe) 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 09.07.2020
15:16
100 Pamukkale Mah. Paşaarkı Mevkii, 2286 Parsel Tarla 7.219 m² 2.800,00-TL/YIL 3 YIL 252,00.-TL 09.07.2020
15:18
101 Pamukkale Mah. Adnan Kahveci Bulv. No: 109 İşyeri

3.800 (Toplam Alan)

483 (Yapı)

850,00.-TL/AY 3 YIL 918,00.-TL 09.07.2020
15:20
102 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulv. Uyum Otel önü kaldırım 4 no.lu ATM ATM Yeri 6 39.000,00.-TL/YIL 3 YIL 3.510,00.-TL 09.07.2020
15:22
103 Pamukkale Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulv.
No: 57/C
Büfe 13,7 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 09.07.2020
15:24
104 Pınarkent Mah. 66 Sok. No: 61 Park Alanı ve İşyeri

1.795 (Park Alanı)

172 (Yapı)


750,00.-TL+KDV/AY
3 YIL 810,00.-TL 09.07.2020
15:26
105 Pınarkent Mah. Cumhuriyet Cad.
No: 187/A
Dükkan 90 400,00.-TL/AY 3 YIL 432,00.-TL 09.07.2020
15:28
106 Pınarkent Mah. Cumhuriyet Cad.
No: 187/B
Dükkan 6 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 09.07.2020
15:30
107 Tekke Mah. Çamlık Cad. No: 77 İşyeri 80 1.400,00.-TL/AY 3 YIL 1.512,00.-TL 09.07.2020
15:32
108 Uzunpınar Mah. 203 Sok. No: 7/A Sanayi Dükkanı 65 220,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 237,60.-TL 09.07.2020
15:34
109 Uzunpınar Mah. 203 Sok. NO: 7/B Sanayi Dükkanı 58 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
15:36
110 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/A Kahvehane 75 410,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 442,80.-TL 09.07.2020
15:38
111 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/B Dükkan 20 120,00.-TL/AY 3 YIL 129,60.-TL 09.07.2020
15:40
112 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/D Dükkan 40 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
15:42
113 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/A Sanayi Dükkanı 15 110,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 118,80.-TL 09.07.2020
15:44
114 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/B Dükkan 27 130,00.-TL/AY 3 YIL 140,40.-TL 09.07.2020
15:46
115 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/D Sanayi Dükkanı 30 185,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 199,80.-TL 09.07.2020
15:48
116 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/E Sanayi Dükkanı 25 125,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 135,00.-TL 09.07.2020
15:50
117 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/F Dükkan 30 185,00.-TL/AY 3 YIL 199,80.-TL 09.07.2020
15:52
118 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/G Sanayi Dükkanı 45 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 09.07.2020
15:54
119 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/H Sanayi Dükkanı 16 115,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 124,20.-TL 09.07.2020
15:56
120 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 1 Sanayi Dükkanı 15 110,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 118,80.-TL 09.07.2020
15:58
121 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/2 Sanayi Dükkanı 32 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 09.07.2020
16:00
122 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/3 Sanayi Dükkanı 32 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 09.07.2020
16:02
123 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/4 Sanayi Dükkanı 40 195,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 210,60.-TL 09.07.2020
16:04
124 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No:10/5 ve 10/6 Sanayi Dükkanı 40 240,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 259,20.-TL 09.07.2020
16:06
125 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/7 Sanayi Dükkanı 35 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 09.07.2020
16:08
126 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/8 Sanayi Dükkanı 20 120,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 129,60.-TL 09.07.2020
16:10
127 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/9 Sanayi Dükkanı 15 115,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 124,20.-TL 09.07.2020
16:12
128 Yeniköy Mah.Yeniköy Sok. No: 238/A Konut 92 180,00.-TL/AY 3 YIL 194,40.-TL 09.07.2020
16:14
129 Yeniköy Mah. Mercanbaşı Mevkii, 230 ada, 95 parsel Tarla 39.665,09 13.000,00.-TL/YIL 3 YIL 1.170,00.-TL 09.07.2020
16:16
130 Yunusemre Mah. 6402 Sok. No: 6 Park Alanı ve Kafeterya

491 (Park Alanı)

50 (Yapı)

550,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 594,00.-TL 09.07.2020
16:18
131 Zeytinköy Mah. Yunus Emre Cad. No:28 Dükkan 61 480,00.-TL/AY 3 YIL 518,40.-TL 09.07.2020
16:20
132 Zeytinköy Mah. Acıpayam Bulv. No:49 Park Alanı ve Kafeterya

1.600 (Park Alanı)

176 (Bina)

1.100,00 TL+KDV/AY 3 YIL 1.188,00.-TL 09.07.2020
16:22
133 Zümrüt Mah. 2010 Sok. Spor Kompleksi ve Büfe 25 (Büfe) 2.100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 2.268,00.-TL 09.07.2020
16:24

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR