NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nilüfer Belediyesi kültürel amaçlı tesisin tadilatı karşılığında 25 yıllığına üst hakkı tesis edilecektir

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01119875
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / ATAEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA''DA MEYDAN 25.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ DÖNEM 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cumhuriyet Mah. 1342 ada, 3 parselde yer alan kültürel amaçlı tesisin kullanılır hale getirilmesi için tadilatlarının tamamını Yüklenici tarafından yapılması kaydıyla (Tapu Yüzölçümü:2.284,38 m², Proje alanı:5.730,00 m²) 25 yıllığına üst hakkı tesis edilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 9.000,00 TL Geçici teminatlı Cumhuriyet Mah. 1342 ada, 3 parselde yer alan kültürel amaçlı tesisin kullanılır hale getirilmesi için tadilatlarının tamamını Yüklenici tarafından yapılması kaydıyla (Tapu Yüzölçümü:2.284,38 m², Proje alanı:5.730,00 m²) 25 yıllığına üst hakkı tesis edilmesi işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR