MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikteki işyerleri kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00778586
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 05.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 09.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif nitelikteki 28 atet taşınmaz 3 yıl süreliğine, 4 adet Unlu Mamulleri üretim yeri tahsisli taşınmazlar 10 yıl süreliğine kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16/04/2018 17:00 Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 1. Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede nitelikleri yazılı 28 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süreliğine, 4 adet Unlu Mamulleri üretim yeri tahsisli taşınmazlar 10 yıl süreliğine kiraya verilecektir.
 2. İhale, 18.04.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 16.04.2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik ya da bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  1. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira/ecrimi sil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
  5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  7. Gerçek kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından ,İlk ilan tarihinin ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (6360 sayılı yasa ile Köy Tüzel Kişiliği kaldırılan yerler hariç.)
  8. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi,
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN MAHALLE,/MEVKİİ İŞYERİ NO ADA PARSEL KULLANIM ŞEKLİ ALAN (m²) BAĞ. BÖL. / KAPI NO. MUH. BEDEL (₺) GEÇİCİ TEM. (₺)
1 Bayır Mah. Atatürk Bulv.Sıtkı Koçman Parkı 3249 - 4426 Büfe+Çay Bahçesi 44,00 64/1 24.000,00 TL+KDV 720,00
2 Bayır Mah. Atatürk Bulv. Sıtkı Koçman Parkı 3250 - 4426 Büfe+Çay Bahçesi 44,00 64/2 10.500,00 TL+ KDV 315,00
3 Karamehmet Mah. Kabaklıoğlu Cad. 3343 - - Büfe 9,00(kapalı 18,00(açık) 2/1 4.250,00 TL+KDV 130,00
4 Karamehmet Mah. 64 Sk. Menteşe Yapı Koop. 3270 - - Büfe 30 4 4.250,00 TL+KDV 130,00
5 Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. 3052 1179 7 Büfe - 59 50.000,00TL+KDV 1.500,00
6 Orhaniye Mah. Pazar Yeri Sk.(Aşevi altı) 3094 155 4 İşyeri 10,65 106/1 8.000,00 TL 240,00
7 Algı Mah. Algı Sokak 3485 - 2107 Kahvehane 30.60 202/A 1.300,00 TL+KDV 40,00
8 Orhaniye Mah. Karabağlar Yaylası Keyfoturağı Mevkii 3197 223 14 Lokanta - 1/1 60.000,00TL+KDV 1.800,00
9 Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. 3046 1179 7 İşyeri 23,92 47 20.000,00 TL 600,00
10 Kötekli Mah. 274 sok. 3504 - - Satış Ünitesi 5,75 20/5 8.000,00 TL 240,00
11 Kötekli Mah. 274 sok. 3505 - - Satış Ünitesi 5,75 20/6 8.000.00 TL 240,00
12 Bayır Mah. Düğün Salon altı 3259 - 4995 İşyeri 39,00 11/D 3.000,00 TL 90,00
13 Bayır Mah. Düğün Salon altı 3261 - 4995 İşyeri 39,00 11/F 3.000,00 TL 90,00
14 Bayır Mah. Düğün Salonu Karşısı 3229 - 4998 Unlu Mamuller Üretim Yeri 112,84 1 12.000,00TL+KDV 360,00
15 Bayır Mah. Bahçelievler Cad. 3256 118 Tüp Deposu 45/B 1.700,00TL+KDV 55,00
16 Emirbeyazıt Mah. Recai Güreli Cad. 3018 361 101 Büfe+Çay Bahçesi 284,67 42/1 61.000,00TL+KDV 1.830,00
17 Emirbeyazıt Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Doğa Apt. 3547 851 94 Kat:3 Konut 130,00 16 10.800,00 TL 325,00
18 Şeyh Mah. Org. Mustafa Muğlalı İşhanı 3543 640 4 Depo - 1/B01 1.400,00TL+KDV 45,00
19 Çatakbağyaka Mah. Köy içi. 3399 163 32 Kahvehane 57,00 4 1.300,00TL+KDV 40,00
20 Denizova Mah. Köyiçi sok. 3428 132 107 Bakkal - 70/B 2.500,00TL+KDV 75,00
21 Çamoluk Mah. 3523 122 5 Kahvehane 97,68 1 1.050,00TL+KDV 35,00
22 Akçaova Mah. 3338 - 2225 Orman Ürünleri 3470,89 2/2 20.000,00TL+KDV 600,00
23 Akçaova Mah. 3335 - 946 İşyeri 11,00 1/13 1.500,00 TL 45,00
24 Yerkesik Mah. 3358 - 5983 Unlu Mamuller Üretim Yeri 118.08+37,85 26/A 13.000,00TL+KDV 390,00
25 Yerkesik Mah. Kabasakal Sk. 3402 5510 Büfe 25/1 2.000,00TL+KDV 60,00
26 Yeşilyurt Mah. 3511 - 3658 Unlu Mamuller Üretim Yeri 70,00 2/1 12.000,00TL+KDV 360,00
27 Balıbey Mah. Kusular Sk. 3161 360 3 İşyeri 6/101 3.200,00 TL 100,00
28 Dağdibi Mah. 3510 - - Bakkal 168/A 470,00TL+KDV 15,00
29 Dağdibi Mah. 3509 - - Kahvehane 168/1 840,00TL+KDV 30,00
30 Paşapınarı Mah. 3228 - 3192 Kahvehane 113/1 840,00TL+KDV 30,00
31 Yeniköy(Yerkesik) Mah. 3548 - 2335 Kahvehane 45,00 m2 31/A 300,00TL+KDV 10,00
32 Kafaca Mah. Atatürk Meydanı 3294 - 1999 Unlu Mamuller Üretim Yeri 76,00 m2 5/F 7.000,00TL+KDV 210,00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR