ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif gayrimenkuller kiraya verilecektir

ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00871388
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 18.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 09:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale günü,ihale saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulus Emlak Müdürlüğünce, son sıradaki (sıra no 11 ) Hisar Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden

Kiralanacak Olan Taşınmazlar
Sı ra No Dosya No İlçesi Mahallesi Köyü Ada Parsel Kira Süresi Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 06010103445 Altındağ Kale 1623 1 ve THA 3 Yıl 469+489=958 Çiçekci Yeri 96.000,00 19.200,00 09:00
2 06060107835 Mamak Bayındır --- 2048 3 Yıl 5.279,00 Kamyon Garajı, Şirket İdare Binası, Yemekhane ve Müştemilat Alanı 50.050,00 10.010,00 09:10
3 06060109383 Mamak Yatık Musluk 51408 5 3 Yıl 500,00 Ticari Ürünler Satış Alanı ve Depo 25.000,00 7.500,00 09:20
4 06060105085 Mamak Kusunlar --- 839 5 Yıl 15.084,00 Tarımsal 20.400,00 6.120,00 09:30
5 06060105087 Mamak Kusunlar --- 844 5 Yıl 10.135,00 Tarımsal 13.700,00 4.110,00 09:40
6 06060105073 Mamak Kusunlar --- 648 5 Yıl 1.868,00 Tarımsal 3.100,00 930,00 09:50
7 06250200011 Pursaklar Sirkeli DH TA 5 Yıl 2.000,00 Kanatlı Hayvanlar Kafesi Keklik ve Sülün Üretimi 3.000,00 900,00 10:00
8 06060104627 Mamak Bayındır --- 954 3 Yıl 2.520,00 Tarımsal ve Hayvancılık 2.050,00 615,00 10:10
9 06150106374 Elmadağ Tatlıca 2131 385 5 Yıl 1.153,67 Tarımsal ve Hayvancılık 1.050,00 315,00 10:20
10 06150106779 Elmadağ Tatlıca 2131 386 5 Yıl 596,05 Tarımsal ve Hayvancılık 550,00 165,00 10:30
11 6140107279 Çubuk Sünlü 110 1 3 Yıl 15,00 Dükkan 4.000,00 1.200,00 10:40
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 25/10/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatte,
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce, son sıradaki (sıra no 11 ) Hisar Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ayrı ayrı ihale ile Kiralanacaktır. (ADRES: Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sk. (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D/blok 1.Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Kira bedeli peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 peşin kalan kısım 3 eşit taksitle ödenebilir.Ayrıca İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
4-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale Servisinde görülebilinir.
5-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ;Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."(TEL: 0312-310 79 54 Dahili : 2033) İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR