KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Minibüs-otobüs giriş çıkış yeri kiraya verilecektir

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874641
Şehir : Sakarya / Karasu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye terminal alanında bulunan minibüs-otobüs giriş-çıkış ücretleri yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile  1 yıllığına kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Karasu ilçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARASU BELEDİYESİ İLÇEMİZ TERMİNAL ALANI MİNİBÜS-OTOBÜS GİRİŞ-ÇIKIŞ YERİ
KİRALAMA İHALE İLANI


Belediyemizin terminal alanında bulunan minibüs-otobüs giriş-çıkış ücretleri yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.

1-İhale 24.10.2018 tarih ve saat 14.00’de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak tüzel ve gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  6. Gerçek kişilerin kimlik fotokopisi

  7. Terminal İşletme belgesi ( T2 Belgesi )

  8. İhale dosya bedeli 300,00-TL

  9. İkametgah Belgesi

3- Geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3 tutarıdır. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6 tutarıdır. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları iade edilir.
4-İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar kiracıya ait olacaktır.
5-İhale ile ilgili her türlü şartname ve diğer bilgiler için Yazı İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
6-İhale ile kiraya verilecek yerin ihale bedeli ve geçici teminatı;

Terminal Alanı Kira Süresi Muhammen Bedeli % 3 Geçici teminat
----------------------------: ------------------------: -----------------------------: -------------------------:
Minibüs-Otobüs
Giriş-çıkış yeri 1 yıl 85.000,00-TL 2.550,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR