MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Midyat Belediyesi park alanlarını kiraya verecek

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888710
Şehir : Mardin / Midyat
Yayınlandığı Gazeteler

MARDİN HABER 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİDYAT HABUR 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif yerlerde bulunan 6 adet park alanının kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanıdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlığı Hizmet binası meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

Belediyemizin tasarrufunda bulunan

a) İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde kain 1806 M2 yüzölçümlü belediye lehine terkin edilen 1 adet park alanı,

b) Bahçelievler Mahallesinde yer alan belediyeye ait park ve bitişiğindeki 18.madde uygulamasından oluşan toplam 9700 M2 Yüzölçümlü park alanı,

c)Bağlar Mahallesinde kain belediyeye ait 8876 M2 Yüzölçümlü 1 adet çamlık park alanı

d)Bağlar Mahallesinde kain Aziz Önen Lisesi karşısında yer alan belediyeye ait toplam 250 M2 yüzölçümlü park,

e) Işıklar Mahallesinde kain Akitu otel arkasında yer alan belediyeye ait toplam 5976 M2 yüzölçümlü park alanı,

f) Yeni Mahallede kain belediyeye ait toplam 1651 M2 yüzölçümlü park alanı. 10 ‘ar yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 23.11.2018 tarihinde Cuma günü saat 14.00’ de Belediye Başkanlığı Hizmet binası meclis salonunda ihale komisyonu huzurunda ;

1- Bahçelievler Mahallesinde kain 1806 M2 yüzölçümlü 1 adet parkın bir yıllık kira muhammen bedeli 6.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile.

2- Bahçelievler Mahallesinde yer alan toplam 9700 M2 Yüzölçümlü park alanı taşınmazın, bir yıllık kira muhammen bedeli 6.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile.

3- Bağlar Mahallesinde kain 8876 M2 Yüzölçümlü 1 adet park (çamlık) bir yıllık kira muhammen bedeli 3.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile

4- Bağlar Mahallesinde kain Aziz Önen Lisesi karşısında yer alan toplam 250 M2 Yüzölçümlü park alanı taşınmazın, bir yıllık kira muhammen bedeli 5.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile.

5- Işıklar Mahallesinde kain Akitu Otel arkasında yer alan toplam 5976 M2 Yüzölçümlü parkın bir yıllık kira muhammen bedeli 6.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile

6- Yeni Mahallede kain toplam 1651 M2 Yüzölçümlü parkın bir yıllık kira muhammen bedeli 2.000,00 TL. üzerinden 10 yıl süre ile açık artırma suretiyle ihaleleri yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesinde kain 1.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 3.600,00 TL.

Bahçelievler Mahallesinde kain 2.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 3.600,00 TL.
Bağlar Mahallesinde kain 3.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 1.800,00 TL.

Bağlar Mahallesinde kain 4.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 3.000,00 TL.

Işıklar Mahallesinde kain 5.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 3.600,00 TL.

Yeni Mahallesinde kain 6.sırada yer alan parkın ihale geçici teminatı 1.200,00 TL.

İhale neticesinde üzerinde ihale edilen şahıs veya şirket sahipleri, parkların 10 yılın kira bedelini bir ay içinde belediye hesabına peşin yatırılacaktır.

İhale şartname bedeli her bir taşınmaz için 100.00 TL üzerinden Belediye veznesinde makbuz kesilecektir.

  1. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
  2. Mühürlü ve imzalı ikametgah kağıdı
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Gerçek kişi olması halinde 2018 yılı noter tasdikli imza beyannamesi
  5. Şirket ise ticaret odası belgesi (2018) tarihli, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir sicil gazetesi veya bu durumları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  6. Vekaleten katılacaklar için 2018 yılı noter tasdikli imza sirküleri

g) Banka teminat makbuzu veya teminat mektubu ibraz etmeleri
Kiralanacak parklar amaçları dışında kullanılmayacaktır.

  1. İhaleden haberdar olup da ihalede bizzat bulunamayacak istekliler iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır.Bu saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.
  2. İhale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
  3. Belediye Başkanlığı kurumumuzun menfaati gözetilerek ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Duyurulur. 02.11.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR