MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Yeşilyurt'ta 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecektir

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01150308
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kamuya ait 1 adet taşınmaz (susuz tarla)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak 03/09/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-2’de yer alan bölge bazında desteklenecek sektörlerden konut hariç, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, turizm, sosyal ve kültürel amaçlı yatırım yapılmak amacıyla aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde yatırımcı lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli irtifak hakkı izni tesis edilecektir.

SIRA NO
İLİ

İLÇESİ

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN
CİNSİ

İMAR DURUMU

RAYİÇ BEDEL
(TL)
1 Malatya Yeşilyurt İkizce 231 3 126.207 m² 126.207 m² Susuz Tarla İmarsız 1.441.283,94-TL

AÇIKLAMALAR:
1-Yatırımcılardan;

a- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırım konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar,
b-Taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı 500.000,00-TL’den az olmamak kaydıyla rayiç bedelin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan,
c-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan,
ç-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
d-Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosu veren,
e-Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
f-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,
g-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-2 de belirtilen belgeleri veren,
Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

2-Yatırımcılar; birer örneklerini idaremizden elden, ileti yoluyla veya www.malatya.csb.gov.tr internet adresinden temin edebileceği Ek–1 talep formunu doldurarak, Ek–2 ‘de belirtilen belgeler ve yatırım tutarı ellimilyonTürkLirasını geçmesi halinde Ek–6 ‘da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte başvurabileceklerdir. Başvuru sırasında yatırımcılar, Hazineye gelir kaydedilmek üzere; 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)’yi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak, buna ilişkin makbuzu diğer belgelerle birlikte vermek zorundadır. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Son başvuru süresi 30/04/2020 tarihi mesai bitimi (17:00) olup, Yatırımcıların bu tarihe kadar Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Başvurular posta ile de yapılabilir ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı idare sorumlu değildir. Başvuruların kapalı zarf içerisinde (zarf üstü imzalı ve/veya kaşeli olacak şekilde) Usul ve Esaslar eki (Ek-1 no.lu dilekçe) ile yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatlar işgalcilerine ait olup, Hazine ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR