MAÇKA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Maçka Bahçekaya Mahallesi'nde 8006 m² arsaya ihale ile irtifak hakkı verilecektir

MAÇKA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152887
Şehir : Trabzon / Maçka
Yayınlandığı Gazeteler

MAÇKA HABER 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8006 m² arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maçka Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAÇKA KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE YATIRIM AMAÇLI İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ İHALE İLANI)

Sıra Taşınmaz No İli İlçesi Mah. Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Dur. Tah.Bedel Geçici Tem. İhale Tarihi İhale Saati
1 61120104252 Trabzon Maçka Bahçekaya Mühürcü G43A15A1C 315 7 8.006,31 m² Tam Arsa Sanayi Alanı 64.050,00 ₺ 19.215,00 ₺ 14.04.2020 10:00

1-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yer alan taşınmazın İrtifak İhalesi, 14.04.2020 tarihinde belirtilen saatte 2886 Sayılı Kanunun 51/g Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Maçka Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

2-) Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Maçka Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İsteklilerin taşınmaz ihale dosyası için belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numaralı yetki belgesi ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

4-) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

5-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) İhale İlanları aşağıda belirtilen internet sitelerinin ilgili bölümlerinde görülebilir:
Maçka Kaymakamlığı http://www.macka.gov.tr, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü https://trabzon.csb.gov.tr,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR