TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Katlı otopark, çocuk oyun alanı ve halı saha kiraya verilecektir

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890736
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKA 14.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Katlı Otopark, Çocuk Oyun Alanı,  ve Halı Saha
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZ


İlimiz Ortahisar ilçesi, Kalkınma Mahallesi, Akif Saruhan Caddesi 2231 ada, 55 nolu parsel üzerine yarı otomatik katlı Otopark Çocuk oyun alanı, Restaurant ve Halı saha yapımı karşılığı 10(on) yıl süreyle kiralanması ve 30 yılı geçmemek kaydıyla sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi şartıyla ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden yıllık (%6) kesin teminat yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

S.no CİNSİ AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Katlı Otopark, Çocuk Oyun Alanı, ve Halı Saha 1.000,00-TL (Bin Türklirası) 10.800,00-TL (Onbinsekizyüz Türklirası) 20.11.2018 14:00

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLER

 1. Nufus cüzdan sureti
 2. İkametgah belgesi
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi
 4. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu
 5. Şartname alındı makbuzu
 6. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 7. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
 8. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
 10. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarıda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 3. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu
 4. Şartname alındı makbuzu
 5. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
 6. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
 8. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 9. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarıda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR