KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karatay Belediye Başkanlığından ayni hak tesisine ilişkin ihale ilanı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035656
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : FETİH MAH. / MEVLANA
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANADOLU''DA BUGÜN 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cami ve Kuran Kursu Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkule 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Şartnamesi dâhilinde açık teklif usulü ile 25 yıllığına sınırlı aynî hak tesisine karar verilecektir.

 2. İhalesi 21.08.2019 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ıncı maddesinde bahsedilen geçici veya kesin teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden 1 ini ve 4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyeye ibraz etmeleri gerekmektedir.

 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi. (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak),

 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı),

 3. Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

 4. Dernek olması halinde; derneğin temsil ve imza yetkilisi olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri aslı veya ihaleye katılmak için şahsa yetki verilmesi durumunda, yetki belgesi ile katılanın noter onaylı imza sirküsü, dernekler müdürlüğünden alınacak Faaliyet Belgesi ve adres beyanı,

 5. Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi ve imza sirküleri.

 1. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

 2. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği

M2

25 Yıllık sınırlı aynî hak tesisi için Muh.Bedel TL.

Geçici Teminat Bedeli TL.

Mezbaha(Fetih)

25986/5

Cami ve Kuran Kursu Alanı

2.317,00

1.000,00

30,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR