ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya yeri ve servis sunum alanı kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00765288
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : KIRMIZITOPRAK MAH. / VİŞNELİK
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 09.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİLLİ İRADE 12.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
740m2lik  kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü


Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Müdürlüğümüze bağlı Yunus Emre Devlet Hastanesinin Binasında 740,00m2lik taşınmaz alanı Kafeterya Yeri ve Servis Sunum Alanı olarak 3(üç) aylığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 22/03/2018 tarihinde saat 10:00 da Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN: i
İdarenin adı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Adres Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Telefon /Fax 02223201012 / 02223351565
2- İhale konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:
İli Eskişehir
İlçesi Tepebeşı
Mahalle/Köyü Uluönder Mh.
Mevkii/ Sk. Salih Bozok Cd.
Pafta No/Cilt No 21M-1Vc/50
Ada No / Sayfa No 2323/4931
Paı-sel No / Sıra No 469/
Yüzölçümü 76.199,98m2
Hazine Payı Tam
Cinsi HASTANE
Niteliği 740m2lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
3- İHALENİN:
Adı Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiralanması İhalesi
Yapılacağı Yer / Komisyon Toplantı Yeri Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Tarihi ve saati 22/03/2018 saat:10:00
Tahmini Bedeli (3 aylık) 238.500,00TL (ikiyüzotuzsekizbinbeşyüzTL)
Geçici Teminat 50.000,00TL(ellibinTL)
Kiralama Süresi 3(üç) ay


4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE TEKLİF ZARFINDA SUNULACAK BELGELER:

  1. Kanuni İkametgâh Belgesi Son 6 ay içerisinde alınmış,

  2. T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı ve arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

  3. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

  4. Eskişehir Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığına ait HALK BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR PORSUK ŞUBESİ IBAN : TR43 0001 2001 2790 0010 1006 21 nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici Teminat.

  5. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,

  6. Tüzel kişiler için tüzel kişiliği gösterir belgeler (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)

  7. Vekaletname ile teklif verilecekse noter onaylı vekaletname aslı, vekaletname ile teklif verenin imza beyannamesi.


5. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
İhale dokümanı, idarenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir. İhale dokümanına bedel öngörülmediğinden idareden satın alınmasına gerek yoktur.
6. DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ ve İHALENİN YAPILMASI
İstekliler dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim edeceklerdir. İstekliler zarflarını Komisyona zamanında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da gönderebilirler. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhalenin uygulanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 46 ve 47 maddeleri hükümlerine göre uygulanacaktır.
7. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR