ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya yapımı ve işletmeciliği işi için arsa kiraya verilecektir

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altıeylül İlçesi Dinkçiler  Mahallesi  Göçmen Konutları Parkı içerisine kapalı ve açık alan olmak üzere  toplamda 100,00 m² yüzölçümlü  kısmına idarece verilecek olan uygulama projeleri ( mimari,statik,elektrik ve mekanik ) ve mahal listesi doğrultusunda yüklenici tarafından toplam 100,00 m² kullanım alanlı Kafeterya yapımı ve işletmeciliği işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altıeylül Belediyesi  7.Kat Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İHALE İLANI


1-İhalenin Adı: Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi Göçmen Konutları Parkı içerisine kapalı ve açık alan olmak üzere toplamda 100,00 m² yüzölçümlü kısmına idarece verilecek olan uygulama projeleri ( mimari,statik,elektrik ve mekanik ) ve mahal listesi doğrultusunda yüklenici tarafından toplam 100,00 m² kullanım alanlı Kafeterya yapımı ve işletmeciliği işi
2- Şartnameler Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Bedelsiz olarak alınabilir.
3-İhale: Kiralama işlemi 120 (Yüzyirmi) aylığına Altıeylül Belediyesi 7.Kat Meclis Toplantı Salonunda Yapılacak olup, 17/09/2019 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.
4-Geçici Teminat Bedeli 5.400,00 (Beşbin Dörtyüz Türk Lirası) olup 17/09/2019 saat.14:00 ihale saatine kadar yatırılabilecektir.
2886 Sayılı D.İ.K 35- a.Maddesine gore Kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.
5- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a- T.C Kimlik Fotokopisi
b- Geçici Teminat Yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu
c- Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge
d- İkametgah İl mühaberi
e- Gerçek Kişiler için Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
f- Tüzel Kişiler için ticari sicil gazetesi,yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
g-İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi
h-Ortak Katılım Olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
ı- İlgili Vergi Dairesinden borcu bulunmadığına dair , ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.
j-İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK prim borcu bulunmadığına dair,ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.
6- Belediyemize doğrudan veya dolaylı borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı idarece irad kaydedilir.
7- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde Kesin İhale Teminatı, Damga vergisi, Karar pulu v.b. çıkabilecek harç ve ücretleri ödemeyenlerin geçici teminatları Belediyemiz bütcesine irad kaydedilecektir. Kesin İhale Teminatı ücretini yatıranların geçici teminatları Belediye müraccat ettikten sonra vermiş oldukları IBAN veya Banka hesaplarına yatırılacaktır.
8- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE YUKARIDA YAZILI OLAN İHALE GÜNÜNDE İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 7.KAT MECLİS TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
İLAN OLUNUR.
Bilgi için: Tel: ( 241 00 10 ) Dahili:1666-1678-1679

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR