İZMİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

jeotermal kaynak arama sahaları kiraya verilecektir

İZMİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889471
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif yerlerde jeotermal arama işletme sahaları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu (Cumhuriyet Bulvarı No:38 K:3 Konak-İzmir)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR VALİLİĞİNDEN
İLAN


İzmir ili Çeşme İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 215,92 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Küner Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2069,90 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Çoraklar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3996,72 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4080,35 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Zeytindağ Jeotermal Kaynak Arama Sahasına Ait 3693,31 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4806,91 hektarlık alanda, Güzelbahçe İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına 1042,63 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Sarısu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4923,75 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1689,61 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Bozyerler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2757,07 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 172,71 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Üçtepe Jeotermal Kaynak Arama sahasına ait 1386,75 hektarlık alanda, Foça İlçesi Kozbeyli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 676,45 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2220,65 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Örenköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4632,11 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Çayağzı, Altınoluk Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2244,26 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 527,57 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Cumhuriyet Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4963,93 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Bahçeli, Salihler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3707,26 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Geren Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4831,63 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Seyrek Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4683,49 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 138,14 hektarlık alanda arama hakklarının verilerek;
Aliağa İlçesi Güzelhisar Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 2017,50 hektarlık alanda, Çiğli İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1287,20 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Dündarlı Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 2566,06 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek;
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 25 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:38 K:3 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatleri içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR
İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Çeşme İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 180.000,00 5.400,00 4.12.2018 10:00
Menderes İlçesi Küner Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 58.345,31 1.750,36 4.12.2018 10:05
Aliağa İlçesi Çoraklar Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 180.000,00 5.400,00 4.12.2018 10:10
Dikili İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 180.000,00 5.400,00 4.12.2018 10:15
Bergama İlçesi Zeytindağ Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 150.000,00 4.500,00 4.12.2018 10:20
Kemalpaşa İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 135.494,78 4.064,84 4.12.2018 10:25
Güzelbahçe İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 42.294,25 1.268,83 4.12.2018 10:30
Kiraz İlçesi Sarısu Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 111.030,56 3.330,92 4.12.2018 10:35
Seferihisar İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 38.100,71 1.143,02 4.12.2018 10:40
Bergama İlçesi Bozyerler Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 62.171,93 1.865,16 4.12.2018 10:45
Aliağa İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 150.000,00 4.500,00 4.12.2018 10:50
Bergama İlçesi Üçtepe Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 42.294,25 1.268,83 4.12.2018 10:55
Foça İlçesi Kozbeyli Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 150.000,00 4.500,00 4.12.2018 11:00
Dikili İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 150.000,00 4.500,00 4.12.2018 11:05
Kiraz İlçesi Örenköy Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 104.454,08 3.133,62 4.12.2018 11:10
Kiraz İlçesi Çayağzı, Altınoluk Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 50.632,64 1.518,98 4.12.2018 11:15
Bayındır İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 33.835,40 1.015,06 4.12.2018 11:20
Bayındır İlçesi Cumhuriyet Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 139.920,78 4.197,62 4.12.2018 11:25
Dikili İlçesi Bahçeli, Salihler Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 240.000,00 7.200,00 4.12.2018 11:30
Menemen İlçesi Geren Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 180.000,00 5.400,00 4.12.2018 11:35
Menemen İlçesi Seyrek Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 132.015,87 3.960,48 4.12.2018 11:40
Seferihisar İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak Arama Sahası 150.000,00 4.500,00 4.12.2018 11:45
İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR
İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Aliağa İlçesi Güzelhisar Sahası Jeotermal Kaynak İşletme Sahası 480.000,00 14.400,00 4.12.2018 11:50
Çiğli İlçesi Sahası Jeotermal Kaynak İşletme Sahası 420.000,00 12.600,00 4.12.2018 11:55
Bergama İlçesi Dündarlı Sahası Jeotermal Kaynak İşletme Sahası 480.000,00 14.400,00 4.12.2018 12:00


İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;

 1. Nüfus cüzdan sureti

 2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

 3. Noterden onaylı imza beyannamesi

 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

 6. Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

 7. İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik banka makbuzu

 8. Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
  b- Tüzel Kişiler;

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

 2. Vergi Levhası (2018 yılı onaylı),

 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

 6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

 7. İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik makbuz.

 8. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

  İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 09:30’ a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

  İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR