İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlkadım Belediyesi'ne ait taşınmazlar 3 yıllığına kiraya verilecektir

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 11:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
04.11.2019 mesai bitimine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
- iLAN -

1-Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait olan ve aşağıda listesi verilen mülkler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
- Samsun İli, İlkadım İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Gazi Ethem Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Yıldıray Çınar Kültür Merkezi üzerinde (çatısında) bulunan 8 m2 lik baz istasyonu yeri
- Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde bulunan (Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru) 27 m2 kapalı, 167 m2 kapalı olmak üzere toplamda 194 m2 lik 55 nolu büfe
- Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Gazi Caddesi, Kurtel İş Merkezi 3. Katta bulunan Hanımlar Lokali içerisindeki 80 m2’lik güzellik salonu
- Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Gazi Caddesi (Mecidiye Yapı-Kredi Bankası önü) üzerinde bulunan tabanda 0,5 m2, yüksekliği 2,5 m, direk üzerinde 2 m x 3 m ebatlarındaki reklam direği yeri
- Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kadıköy Mahallesi, Barış Bulvarı No:157 de bulunan İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası meydanında bulunan 44 m2 kapalı, 50 m2 açık olmak üzere toplamda 94 m2’lik kafeterya

2- KONU

MEVKİ

MUAMMEN KİRASI

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

Baz İstasyonu Yeri

Fevziçakmak Mahallesi

40.000,00TL/Yıllık

3.600,00TL

11:15

Büfe

Derebahçe Mahallesi

700,00TL/Ay

760,00TL

11:30

Güzellik Salonu

Kale Mahallesi

1.500,00TL/Ay

1.650,00TL

11:45

Reklam Direği Yeri

Kale Mahallesi

24.000,00TL/Yıllık

2.200,00TL

12:00

Kafeterya

Kadıköy Mahallesi

1.200,00TL/Ay

1.300,00TL

12:15


3- İhale 05/11/2019 Salı günü yukarıda belirten saatlerde İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:157 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 04/11/2019 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus İdaresi’nden alınacak )
B)Tebligat için adres göstermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C)Geçici Teminatını vermesi, (Madde 2 de belirtilen oranda)
D)İmza sirkülerini vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,
5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi, baz istasyonu ve reklam direği yeri için 250,00 TL, büfe, kafeterya ve güzellik salonu için 100,00TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR