TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle reklam panoları kiralanacaktır

TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874186
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AVRUPA YAKASI 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kapalı Tribün Önü Duvarı : 1,00 mt x2,00 mt 12 adet, toplam 24 m2 Elektronik Sayı Göstergesi : 3,00 mt x 1,50 mt. 1 adet, Toplam 4,5 m2 Yedek Kulübesi Sırt Reklam Kaplama:7,00 mt x 2,00 mt 2 adet Toplam 14m2,  Protokol Tribün Giriş tarafı Dış cephe Duvarı : 1,00 mt x3,00 mt.10 adet, Toplam 30 m2,
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorlu General Basri Saran Stadı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası Mali İşler Şubesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ REKLAM PANOLARI İHALESİ

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait aşağıda yazılı Çorlu General Basri Saran Stadı içerisinde ve dış çevre duvarına alınacak Reklam panoları kapalı teklif almak sureti ile ihale edilecektir.

1-REKLAM PANOLARI TOPLU OLARAK İHALE EDİLECEK SPOR TESİSLERİ

 1. Kapalı Tribün Önü Duvarı : 1,00 mt x2,00 mt 12 adet, toplam 24 m2
 2. Elektronik Sayı Göstergesi : 3,00 mt x 1,50 mt. 1 adet, Toplam 4,5 m2
 3. Yedek Kulübesi Sırt Reklam Kaplama:7,00 mt x 2,00 mt 2 adet Toplam 14m2,
 4. Protokol Tribün Giriş tarafı Dış cephe Duvarı : 1,00 mt x3,00 mt.10 adet, Toplam 30 m2,

Toplam Muhammen Bedel:38.000,00.TL Toplam Geçici Teminat Bedeli: 1.140,00.TL
Muhammen bedel net olup bu bedele %18 K.D.V ile %5 Genel Müdürlük payı ve %2,465 Damga Vergisi ilave edilir.
İhale tutarı üzerine yasal paylar ilave edilir. Sözleşme düzenlenmesine ilişkin bütün vergileri ile diğer giderler talipliye aittir.
2-İHALE YERİ ve TARİH: Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası Mali İşler Şubesinde 18/10/2018 Perşembe günü saat 11:00’ de yapılacaktır.
3-İHALE USULÜ: Kapalı Teklif usulü
4-KİRALAMA SÜRESİ: 2018 – 2019 Sezonu.
5-İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:
Gerçek kişiler için

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Adli sicil kaydı
 3. Noter onaylı imza sirküleri
 4. İkametgah Belgesi
 5. Geçici teminatı yatırıldığına dair belge
 6. Şartname alındı belgesi
 7. Vergi ve SGK/ BAĞKUR Borcu yoktur yazısı.
 8. Kapalı Teklif Mektubu

Tüzel Kişilerde (Şirket, Dernek, Klüp v.b)
a) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İhaleye katılmaya yetkili kişinin adli sicil kaydı
c) İhaleye katılmaya yetkili kişinin noter onaylı imza sirküsü
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgah belgesi
e) Geçici teminatı yatırıldığına dair belge
f) Şartname alındı belgesi
g) Kapalı Teklif mektubu
h) Vergi ve SGK/ BAĞKUR Borcu yoktur yazısı.
ı) Yetki belgesi veya vekaletname
j) Ticaret Sicil Gazetesi ( Sadece Şirketlerden istenecek)
k) Ticaret Sicil/Oda Kayıt Belgesi (Sadece Şirketlerden istenecek)
l) Faaliyet Belgesi (Sadece klüp ve derneklerden istenecek
6-İdareye borcu olanların Kendisi.1 inci ve 2 inci derece yakınları ihaleye katılmazlar.
İstenilen tüm belgeler, ihale ilan tarihi itibari ile son 3 ayda alınmış, asıl veya noter onaylı olmalıdır.
7-İhale ile ilgili şartname Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 50 (Elli)TL ücret karşılığı temin edilebilir.
8-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi gereği, komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonumuzun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR