YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Halı saha kiralaya verilecektir

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788188
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA 5 OCAK 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADANA 5 OCAK 18.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 10:03
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 -Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü mahallesi 19 RI pafta 1537 ada 21 parselde 5722 m2’lik arsa üzerinde bulunan bulunan 3 adet Halı saha ve Kafeterya’nın Belediyemize gelir sağlaması için 2886 sayılı D.İ.K ‘in 35/a maddesi gereği kapalı zarf usulü ile 3 (ÜÇ) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek olan taşınmazların dökümü

S.N MAHALLE ADRES CİNSİ PAFTA ADA/PARSEL MUH. BEDEL
(YILLIK) TL
GEÇİCİ
TEMİNAT
TARİH SAAT
1 KÖPRÜLÜ PTT EVLERİ MAH.
3618 SK. NO:1
3 ADET HALI SAHA VE
İÇERİSİNDEKİ KAFATERYA
19 R I 1537/21 78.425,00 2.352,75 26.04.2018 10:30:00


3- Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü mahallesi 19 RI pafta 1537 ada 21 parselde 5722 m2’lik arsa üzerinde bulunan bulunan 3 adet Halı saha ve Kafeterya’nın Kira süresi 3 (ÜÇ) Yıldır.
4- İhale Belediye İhale salonunda yapılacaktır.
5-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 150.00TL ile temin edilir.
6- İhaleye katılmak isteyen taliplerin tekliflerini ihale saatinden 1 (bir) saat öncesi Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler :

  1. Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  2. Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  3. Temsil durumunda vekaletname aslı


Tüzel Kişiler :

  1. Ticaret sicil tasdiknamesi
  2. Yetki Belgesi
  3. Yönetim Kurulu kararı
  4. Tüzel Kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı
  5. İstekli ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi veya Ortaklık Sözleşmesi


8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-Posta yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR