ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etimesgut Belediyesine ait grup kabin ve yerleri kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Etimesgut Belediyesine ait grup kabin ve yerleri ihale usulü 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.01.2020 tarihi saat 16:00'ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizce aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 3 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE
KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
1) Fatih Sultan Mahallesi 48750 ada yanı yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 48.600,00-TL/ADET (KırkSekizBinAltıYüz Türk Lirası) 1.458,00-TL/ADET (BinDörtYüzElliSekiz Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:00
2) Şeyh Şamil Mahallesi 17359 ada yanı yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 48.600,00-TL/ADET (KırkSekizBinAltıYüz Türk Lirası) 1.458,00-TL/ADET (BinDörtYüzElliSekiz Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:05
3) Eryaman Mahallesi 46538 ada yanı yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 48.600,00-TL/ADET (KırkSekizBinAltıYüz Türk Lirası) 1.458,00-TL/ADET (BinDörtYüzElliSekiz Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:10
4) Göksu Mahallesi 46477 ada önü yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 52.200,00-TL/ADET (ElliİkiBinİkiYüz Türk Lirası) 1.566,00-TL/ADET (BinBeşYüzAltmışAltı Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:15
5) Göksu Mahallesi 48146 ada önü yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 52.200,00-TL/ADET (ElliİkiBinİkiYüz Türk Lirası) 1.566,00-TL/ADET (BinBeşYüzAltmışAltı Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:20
6) Topçu Mahallesi 45695 ada yanı yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 52.200,00-TL/ADET (ElliİkiBinİkiYüz Türk Lirası) 1.566,00-TL/ADET (BinBeşYüzAltmışAltı Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:25
7) İstasyon Mahallesi 8633 ada önü yeşil alan üzeri Grup Kabin ve Yeri 70.200,00-TL/ADET (YetmişBinİkiYüz Türk Lirası) 2.106,00-TL/ADET (İkiBinYüzAltı Türk Lirası) 3 YIL 21.01.2020 14:30
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47,48 ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerler ATM (Otomatik Vezne Makinesi) veya KİOSK (Doğalgaz/Su Fatura Tahsilâtı ve Kart Dolum Hizmeti) kurulmak üzere isteklilere her bir kabin için ayrı ayrı ihale edilecek olup söz konusu yere ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
4) İhalenin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE - Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu mevzuatı kapsamında faaliyet gösterilmesi.
5.2.
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
5.2.5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 20.01.2020 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR