ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ergene/Velimeşe'de Atm yerleri belediyeden kiraya verilecektir

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926036
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Velimeşe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ergene Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

MADDE 1-Ergene İlçesi Velimeşe, Marmaracık, Ulaş ve Vakıflar Mahallelerinde tabloda bilgileri verilen taşınmazların ATM ve Baz İstasyonu olarak 3 yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.
MADDE 2-İhale 22.01.2019 Salı Günü Ergene İlçesi Ulaş Hizmet Binasında yapılacaktır. İstekliler ihale günü saatinde Komisyon Başkanlığı’na başvuru yapabileceklerdir.

No Mahalle Pafta Ada Parsel Nitelik Parselin Plan Fonksiyon Bilgisi Yüzölçümü
(m²)
20.03.2015 Tarih ve 106 Sayılı Encümen Kararı İle Belirlenen Kurulum Yerleri Kiraya verilecek Alan Kiraya Verilecek Alanın Yüzölçümü (m²) Yıllık
Muhammen Bedel (TL)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale Tarihi ve Saati
1 Velimeşe F19B23C4D 525 2 Arsa Ticaret Alanı 3.733 Belediye Hizmet Binasının Batısında Mustafa Kemal Cad.Yer Alan Ve İmar Planında Yol Alanı Olarak Planlı Olup Mülkiyeti Kamu Adına Terkli Alan Üzerinde Ve Mevcut ATM’lerin Bitişiğindeki Alan 1 Nolu ATM yeri 9 m² 8.400,00 756.00 22/01/2019
14:30
2 Velimeşe F19B23C4D 525 2 Arsa Ticaret Alanı 3.733 2 Nolu ATM yeri 9 m² 8.400,00 756.00 22/01/2019
14:35
3 Velimeşe F19B23C4D 525 2 Arsa Ticaret Alanı 3.733 3 Nolu ATM yeri 9 m² 8.400,00 756.00 22/01/2019
14:40
4 Marmaracık - - - - Park - Mahalle Girişindeki Caminin Güneyinde Yer Alan Mülkiyeti Kamu Adına Terkli Alan Üzerinde ve Mevcut ATM’lerin Bitişinde Ekli Krokideki Alan 1 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
14:45
5 Marmaracık - - - - Park - 2 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
14:50
6 Marmaracık - - - - Park - 3 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
14:55
7 Marmaracık - - - - Park - 4 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
15:00
8 Marmaracık - - - - Park - 5 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
15:05
9 Marmaracık - - - - Park - 6 Nolu ATM yeri 9 m² 7.800,00 702,00 22/01/2019
15:10

10 Ulaş F19D05A4B 0 3721 Bahçeli Kargir Köy Odası Kültürel Tesis Alanı 570


Atatürk Bulvarının Üzerinde Eski Muhtarlık Binası(2952 nolu parsel) Batısında Yer Alan İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı Olarak Planlanmış Mülkiyeti Kamuya Terkli Alan Üzerinde Ekli Krokilerdeki Alan
1 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:15
11 Ulaş F19D05A4B 0 3721 Bahçeli Kargir Köy Odası Kültürel Tesis Alanı 570 2 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:20
12 Ulaş F19D05A4B 0 3721 Bahçeli Kargir Köy Odası Kültürel Tesis Alanı 570 3 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:25
13 Ulaş F19D05A4B 0 3721 Bahçeli Kargir Köy Odası Kültürel Tesis Alanı 570 4 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:30
14 Vakıflar F19A23C3B 0 1844 Bahçeli Kargir Köy Odası - 245 Vakıflar Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası Yanındaki 1844 nolu parsel üzerinde Ekli Krokilerdeki Alan 1 Nolu ATM yeri 9 m² 5.580,00 502,20 22/01/2019
15:35
15 Ulaş Köyiçi Mevkii Atatürk Bulvarı ile Uğur Böceği Sokak Kesişimi (Belediye Hizmet Binası Otoparkı Yanı) 144 Ada 1 Parsel Batısı 1 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:40
16 Ulaş Köyiçi Mevkii Atatürk Bulvarı ile Uğur Böceği Sokak Kesişimi (Belediye Hizmet Binası Otoparkı Yanı) 144 Ada 1 Parsel Batısı 2 Nolu ATM yeri 9 m² 6.600,00 594,00 22/01/2019
15:45
17 Velimeşe F19C03C2A 203 2 Tarla Sanayi Alanı 24.913 Bölüm 1 50 m2 8.000,00 720,00 22/01/2019
15:50
18 Velimeşe F19C03C2A 203 2 Tarla Sanayi Alanı 24.913 Bölüm 2 50 m2 8.000,00 720,00 22/01/2019
15:55
19 Velimeşe F19C03C2A 203 2 Tarla Sanayi Alanı 24.913 Bölüm 3 50 m2 8.000,00 720,00 22/01/2019
16:00
20 Vakıflar F19A24D4A 117 1 Arsa - 11.172 Bölüm 1 50 m2 5.750,00 517,50 22/01/2019
16:05
21 Vakıflar F19A24D4A 117 1 Arsa - 11.172 Bölüm 2 50 m2 5.750,00 517,50 22/01/2019
16:10
22 Vakıflar F19A24D4A 117 1 Arsa - 11.172 Bölüm 3 50 m2 5.750,00 517,50 22/01/2019
16:15

23 Marmaracık F19D05C3B 108 9 Arsa İdari Tesis Alanı 672 Bölüm 1 20 m2 10.000,00 900,00 TL 22/01/2019
16:20
24 Marmaracık F19D05C3B 108 9 Arsa İdari Tesis Alanı 672 Bölüm 2 20 m2 10.000,00 900,00 TL 22/01/2019
16:25
25 Marmaracık F19D05C3B 108 9 Arsa İdari Tesis Alanı 672 Bölüm 3 20 m2 10.000,00 900,00 TL 22/01/2019
16:30


MADDE 3-Kiraya verilecek gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, m²,aylık ve yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
MADDE 4-Geçici teminat toplam kira süresi olan 3(üç) yıl tahmin edilen muhammen bedeller üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3’tür.
MADDE 5-Kesin teminat toplam 1 (bir) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.Takip eden yıllar kira artış miktarı üzerinden ek kesin teminat alınır.
MADDE 6-Taşınmazların kira süresi 3(üç) yıldır.
MADDE 7-Tablodaki yıllık muhammen bedeller KDV hariç bedellerdir.
MADDE 8-İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1) Nüfus cüzdan örneği,
2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi
3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz
5) Noter tasdikli İmza Beyannamesi
6) Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)
7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
8) Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
9) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
TÜZEL KİŞİLERDEN :
1)Şirket merkezini,tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya sureti
2)İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya sureti,
3)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4)Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
5) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
6) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz
7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı
8)Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletnamesi ve noter onaylı imza beyannamesi
9)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir.Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
10)Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiler için Madde 7-8’deki ilgili evrakların asılları veya bir sureti
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
MADDE 9-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilir.


İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR