ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektronik haberleşme cihaz direği (GSM baz istasyonu) kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.12.2018 tarihi saat 16.00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

3 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE

KİRALIK YERİN ADRESİ : KULLANIM AMACI : KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ

 1. Altay Mahallesi 2664. Sokak 48740 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :00 (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 2. Ayyıldız Mahallesi 1651. Sokak 46347 – 45963 adalar arası yeşil Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :10 alan üzeri (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Bağlıca Mahallesi Enerji Caddesi 48490 ada 1 sayılı parsel yanı Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :20 (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Erler Mahallesi 46398 – 46399 adalar arası yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :30

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Fatih Sultan Mahallesi 42658 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :40

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. İstasyon Mahallesi 45462 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 14 :50

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Oğuzlar Mahallesi 18177 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :00

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Şehit Osman Avcı Mahallesi 1404. Sokak 46659 – 46660 Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :10

adalar arası yeşil alan üzeri (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Şehit Osman Avcı Mahallesi 73. Sokak 46473 ada yanı yeşil Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :20

alan üzeri (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Şeyh Şamil Mahallesi 131. Sokak 17365 – 46487 adalar arası Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :30

yeşil alan üzeri (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Şeyh Şamil Mahallesi 595. Sokak 46260 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :40

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Topçu Mahallesi 1537. Sokak 45760 – 45762 adalar arası yeşil Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 15 :50

alan üzeri (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Yeşilova Mahallesi 47517 ada yanı yeşil alan üzeri Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 16 :00

(GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. Şehit Osman Avcı Mahallesi 48582 ada 1 parsel yanı park Elektronik Haberleşme Cihaz Direği 106.200,00-TL+ KDV 3.186,00-TL 3 YIL 18.12.2018 16 :10

alanı üzerinde (GSM baz istasyonu) Yeri (YüzAltıBinİkiYüz TL) (ÜçBinYüzSeksenAltı TL)

 1. İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 2. İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46, 47. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.

 3. İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
  4) İhalelerin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli + KDV olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.

 4. 5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
  5.1. Gerçek kişiler için;
  5.1.1 T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi.
  5.1.2 Yerleşim yeri belgesi.
  5.1.3 Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.
  5.1.4 Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.
  5.2 Tüzel kişilere için;
  5.2.1 Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
  5.2.2 Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
  5.2.3 Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
  5.2.4 İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı.
  5.2.5 İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı.
  5.2.6 İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi.
  5.2.7 Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
  5.3 Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
  5.4 İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan.
  5.5 İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.
  5.6 İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
  6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 17.12.2018 tarihi saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  7¬) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR