MISIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-SAKARYA

Ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumluk üretimi ve pazarlama hakkı satılacaktır

MISIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-SAKARYA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hanlı Köy Mahallesi, Arifiye Caddesi, No: 20 54580 Arifiye/SAKARYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ VE PAZARLAMA HAKKI SATILACAKTIR.


Müdürlüğümüz adına tescilli Nusrat, Acar, Altuğ, Kaynarca, Adalı ve Halis ekmeklik buğday çeşitlerinin Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/C maddesine göre her çeşit için ayrı ve birbirinden bağımsız olmak üzere ARAŞTIRMA KATKI PAYI ve/veya ISLAHÇI HAKKI BEDELİ YÜZDE ORANI karşılığında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İHALE KONUSU İŞİN TAHMİNİ BEDELİ

Çeşit Adı Sözleşme Süresi
(Yıl)
Üretilecek En Az Toplam Tohumluk Miktarı
(Kg)
Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Artırıma Başlanacak Oran
(%)
Nusrat 5 10.000.000 334.000 10.020 2
Acar 5 2.500.000 75.000 2.250 2
Altuğ 5 2.500.000 75.000 2.250 2
Kaynarca 5 2.500.000 75.000 2.250 2
Adalı 7 7.000.000 210.000 6.300 2
Halis 7 7.000.000 210.000 6.300 2


İhale 29 TEMMUZ 2019 Pazartesi günü saat 14:00’te Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hanlı Köy Mahallesi, Arifiye Caddesi, No: 20 54580 Arifiye/SAKARYA adresinde yapılacaktır. İhale şartnamesi, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığında, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 300,00-TL. karşılığında temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin 2019 yılı Ticaret Sanayi Odası Belgesini, İmza Sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesini, ortaklık halinde noterden onaylı Vekâletname Örneğini, Tebligat Adresini gösterir belgeyi, SGK ve Vergi Borcu Belgesini, Geçici Teminata ait makbuz, dekont vb. veya Teminat Mektubunu, Tohumluk Üretici Belgesini, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne sunmaları gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR