BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit spor salonu saha kenarı reklam alanları kiraya verilecektir

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Edremit Spor Salonunda bulunan aşağıda belirtilen reklam alanlarında 2019 - 2020 sezonunda lig müsabakalarında reklam sergileme hakları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli Spor Salonu Eğitim ve Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM HAKLARI İHALE İLANI

1- Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Edremit Spor Salonunda bulunan aşağıda belirtilen reklam alanlarında 2019 - 2020 sezonunda lig müsabakalarında reklam sergileme hakları Genel Müdürlüğümüz İşletme Yönetmeliğinin 39/a maddesi gereği aşağıdaki tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme 2019-2020 sezonu
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli Spor Salonu Eğitim ve Toplantı Salonu.
4- İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili serviste veya www.balıkesir.gsb.gov.tr adresinde görülebilir.
5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar. Ayrıca, İdareye borçlu firmalar ihaleye katılamazlar.
6- Muhammen bedele %18 KDV, %5 pay ve damga vergisi dahil değildir.
7-İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
a) Geçici teminat bedeli (Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde bulunan Balıkesir Ziraat Bankası IBAN TR 53 0001 0024 0488 2621 2450 01 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerler)
b) Kanuni ikametgâh belgesi,
c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) Adli sicil kaydı yoktur belgesi(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsü,
e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi,
f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

*** İstenilen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.

TESİS ADI
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Edremit Spor Salonu Saha Kenarı 20 adet pano 12.000,00.-TL 360,00.-TL 28.10.2019 11.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR