DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Çukurova Havalimanının Yap -İşlet -Devret Modeli ile yapım ihalesi

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/1
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇUKUROVA HAVALİMANI ÜSTYAPI TESİSLERİNİN   YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI, İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNALİ İLE MÜTEMMİMLERİNİN İŞLETİLMESİ VE DEVRİNE İLİŞKİN  KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE  İHALE İLANI    
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

ÇUKUROVA HAVALİMANI ÜSTYAPI TESİSLERİNİN
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI, İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNALİ İLE MÜTEMMİMLERİNİN İŞLETİLMESİ VE DEVRİNE İLİŞKİN
KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE
İHALE İLANI

DOSYA
NO
İHALE KONUSU ŞARTNAME SATIŞ
BEDELİ (KDV DAHİL)
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
SON TEKLİF
TARİH/SAATİ
2019/1 Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılması İç ve Dış Hatlar Terminali ile Mütemmimlerinin Şartname eki Proje ve eklerine göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde Yapım, İşletim ve Devri işi 25.000.-TL 600.000-EURO
veya karşılığı
04/02/2020/09.301. Söz konusu işe ait ihale 04/02/2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

2. İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 339 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV Dahil 25.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

3. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 25.000.- TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 339 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İhaleye katılabilecekler/ isteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 600.000.-EURO (Altı yüz bin EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;

a. Tedavüldeki Türk parası,
b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c. Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

6. Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

7. İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57
e-posta:KOI.Projeleri@dhmi.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR