ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çerkezköy/Veliköy mahallesindeki atm yerleri Belediyeden kiraya verilecektir

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035678
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Semt-Mahalle : VELİKÖY MAH. / ÇERKEZKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MARMARA HABER 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi No:65(197ada/5 parsel) Belediye Ek Hizmet Binası önüde 2 (iki) adet Banka ATM yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

1.1 4 m2 (2.00x2.00) Banka ATM yeri
1.2 6 m2 (3.00x2.00) Banka ATM yeri

2.İhale Belediyemiz Encümen odasında;
2.1 4 m2 (2.00 x2.00 ) Banka ATM yeri 22.08.2019 Perşembe günü saat 16.00’da,

2.2 6 m2 (3.00x2.00) Banka ATM yeri 22.08.2019 Perşembe günü saat 16.05’te,

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

3.Muhammen kira bedeli 28.05.2019 tarihli Kıymet Taktir Komisyonunca belirlenmiştir. Geçici teminat ihale bedeli %3 nispetindedir.

3.1 4 m2 Banka ATM yeri yıllık 19.800,00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (19.800.00 TL %3= 594.00 TL) olarak belirlenmiştir.

3.2 6 m2 Banka ATM yeri yıllık 19.800.00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (19.800.00 TL %3= 594.00 TL) olarak belirlenmiştir.

4.İstekliler İhaleye katılmak için 21.08.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

Gerçek Kişilerden:
a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti
c)Tebligat için adres beyanı
d) İmza Beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname
e)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge
g )Geçici teminat makbuzu
h)Şartname alındı makbuzu
ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

Tüzel Kişi ve Firmalardan:
a)Başvuru dilekçesi
b)Tebligat için adres beyanı
c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
d)İmza sirküleri ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname
e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi
f) Geçici teminat makbuzu
g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı
h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
ı) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge
i)Şartname alındı makbuzu
j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

5. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.
6.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

7. İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR