BELVAN ULAŞIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Cadde üzeri otopark işletmesi 58 ay süre ile kiraya verilecektir

BELVAN ULAŞIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yol Üstü Otopark Kiralama işi olarak 1570 araçlık cadde üzeri otopark işletmesi ve 58 ay süre ile kiralanması/ işletilmesi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:2, Encümen toplantı salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELVAN ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİNDEN


Madde 1-) İlimizde Yol Üstü Otopark Kiralama işi olarak 1570 araçlık cadde üzeri otopark işletmesi ve 58 ay süre ile kiralanması/ işletilmesi ihalesi 12.12.2019 Perşembe Günü saat: 14:00’da yapılacaktır.

Madde 2-) Kiraya verilecek otopark yerleri (adresleri), muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihi, saati ve miktarı gibi bilgiler aşağıda yazıldığı gibidir.
Kiralanacak Yerler : Van İli (Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Sıhke İskele Zübeyde Hanım, Ferit Melen Bulvarı, Cemaller Sokak Milli egemenlik, İkinisan caddesi, İrfanbaştuğ caddesi, Uzun Sokak)
İhale Usulü : İhale Komisyonun huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Yol Üstü Otopark kiralanması/ işletilmesi ihalesi.
58 Aylık Muhammen Bedel : 5.539.000,00 (Beşmilyon beşyüzotuzdokuzbinTürk Lirası) + KDV
Geçici Teminat Bedeli (%3) : 166.170,00 (Yüzaltmışaltıbin yüzyetmiş Türk Lirası)
İhale Tarihi : 12.12.2019 Perşembe Günü
İhale Saati : 14:00
Yol Üstü Otopark İşletilecek Araç Sayısı: 1570


Madde 3-) İhalenin Yapılacağı Yer : Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:2, Encümen toplantı salonu.


Madde 4-) Geçici Teminat, tahmin edilen 58 (Ellisekiz) aylık kira bedelinin %3’ü olup yukarıda belirtilmiş miktar tutarındadır.


Madde 5-) Kesin Teminat; üzerine ihale kalan isteklinin son teklif ettiği 58 (Ellisekiz) aylık toplam bedelin %6’ oranında alınacaktır.


Madde 6-) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

  1. Dilekçe, (Kiraya çıkarılan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

  2. Yerleşim yeri belgesi

  3. İmza Beyanı, (Noterden tasdikli)

  4. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

  5. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)

  6. Nüfus Cüzdanı Örneği,

  7. Geçici Teminatı

  8. Şartname Bedeli Makbuzu, 500,00(BeşyüzTürkLirası) TL.

  9. Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Van Büyükşehir Belediyesi ve İştiraki olan Mavi-Kent ve Belvan şirketlerine borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz edeceklerdir.

İhale tarihinden önce Otopark İşletmeciliği alanında fiilen faaliyet deneyimini gösteren ilgili odalardan faaliyet belgesi Veya ihale konusu işin araç sayısının en az %10’ u (yüzdeon) oranında (157 araç) otopark işletme işi yaptığına dair özel veya kamuya ait iş deneyim belgesi.

10.Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,
11.Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,

12.Sabıka kaydı

Söz konusu isteklilerin ortak girişim yapması halinde iş ortaklarının; iş ortaklığı beyannamesini ve yukarıda belirtilen maddelerden 2,3,4,7,9,10,11,12 maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

Madde 7-) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının karşılaması durumunda yeterli sayılacaktır. özel ortak iş deneyim belgesi sunmayabilir.

Madde 8-) İhale şartnamesi ve diğer ilgili evraklar Van Büyükşehir Belediyesi BELVAN Ulaşım San.Tic.Ltd.Şti’den mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 500,00 TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir.
Madde 9-) İsteklilerin; bu ihale için teklif zarflarını 12.12.2019 Perşembe Günü ihale saatine kadar Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 2.Kat BELVAN Ulaşım San.Tic.Ltd.Şti’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR