TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait park alanı içinde bulunan iş yerleri kiraya verilecektir

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823291
Şehir : Van / Tuşba
Semt-Mahalle : İSKELE MAH. / İSKELE
Yayınlandığı Gazeteler

PRESTİJ HABER 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PRESTİJ HABER 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskele (Melen) Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Çocuk bahçesi olarak kamuya terki yapılan alan içerisinde bulunan taşınmazlar kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
iskele Mah. Tuşba /VAN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

1- Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminatı ve şartname bedeli yazılı İlçemiz İskele (Melen) Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Çocuk bahçesi olarak kamuya terki yapılan alan içerisinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda kiralanmak üzere ihaleye konulmuştur.

2- İhale aşağıda yazılı gün ve saatte İpek yolu üzerinde adliye binası yanında bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 25.06.2018 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
a) Noter tasdikli imza sirküsü
b) Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,
c) Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Tüzel kişilerde yetki belgesi,

  2. Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kaydı belgesi,

  3. Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatı, (Geçici Teminat için 2886 Sayılı kanunun 26. maddesi belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit, Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracakların Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)

  4. İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

h) Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,
i) Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini,
j) Şartname bedelini yatırdıklarına dair belge, (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
k) Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname,
l) Tuşba belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünde alacaklar belge,
Belgeler asil veya noter tasdikli suret olacaktır. Taliplilerin dosyalarını 25.06.2018 Pazartesi günü saat 09.00' da ihale Komisyonu başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

5- Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
(Evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.)

6- İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmeleri sayılacaktır.

7- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

S.NO

ADI

KİRA MUHAMMEN BEDELİ
(3 Yıllık.)

GEÇİCİ TEMİNATI

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜN
VE SAATİ

1-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 12 m2 kapalı alana sahip Satış Büfesinin kiraya verilmesi İşi

17.280,00-TL

518,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018
Saat:10.00

2-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 340 m2 kapalı alan, 70 m2 açık alana sahip Kafeteryanın kiraya verilmesi İşi

153.000,00-TL

4.590,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018
Saat:10.30

3-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:177, ada:648, Parsel:4 te kayıtlı 80 m2 kapalı alana sahip WC nin kiraya verilmesi İşi

18.000,00-TL

540,00-TL

100,00-TL

Tarih:25.06.2018
Saat:11.00

4-

İskele (Melen) Mahallesi pafta:178, ada:647, Parsel:1 de kayıtlı 2651 m2 kapalı alana sahip Çok Amaçlı Salon, 763 m2 Van Gölü Havuzu sert zemin alanı ile 820 m2 ön giriş araç otoparkının kiraya verilmesi İşi

443.664,00-TL

13.310,00-TL

200,00-TL

Tarih:25.06.2018
Saat:11.30

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR