KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Baz istasyonu yeri kiraya verilecektir

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 16:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
05.11.2019 12:00 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Körfez Belediyesi  Encümen toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif adreslerdeki baz istasyonu yerleri kiraya verilecektir.
2-İhale; 06/11/2019 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.
3-
S.NO İŞYERLERİNİN ADRESLERİ YILLIK M. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ ÖDEME ŞEKLİ
1 Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Cad. No:369 Bina üstü baz istasyonu yeri Körfez/KOCAELİ 33,000.00 ₺ 990.00 ₺ 16:00 3 YIL 3 YILLIK PEŞİN
4-Geçici teminat 1 (bir) yıllık muhammen bedelin %3 oranındadır.
5- Kesin Teminat belirlenen 1 (bir) yıllık ihale bedelinin %6’sı nispetindedir.
6-İhaleye çıkacak taşınmazların kira süreleri 3 (üç) yıldır.
7-İhaleye ait şartname 100,00-(yüz)TL 'sı karşılığında mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8-İsteklilerden aranacak belgeler;
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
a)İkametgah belgesi a)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b)Nüfus kayıt örneği b)İhale şartname bedeline ait makbuz,geçici teminat makbuzu.
c)İhale şartname bedeline ait makbuz,geçici teminat makbuzu. c)Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
d)Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “ Borcu yoktur” belgesi. d-Vekaleten katılım noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e)Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname. e)Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “ Borcu yoktur” belgesi.
f) Ticaret ve Sanayi Odasından iletişim işi yaptığına dair faaliyet belgesi f)Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
g) Ticaret ve Sanayi Odasından iletişim işi yaptığına dair faaliyet belgesi
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini, eksiksiz dosyalarını 05/11/2019 tarihine tesadüf eden Salı günü 12:00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR