BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Batman Belediyesine ait açık otoparklar 3 yıllığına kiraya verilecektir

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu yaşandığı bölgelerde trafiğin tanzimi, düzensiz araç parklanmasının önlenebilmesi amacı ile 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) bendi uyarınca 3 (üç) yılığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu yaşandığı bölgelerde (Atatürk Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Mehmet Sincar Cadddesi, Seyren Cad, Selahattin Eyyubi Caddesi ve Belediyemiz ana hizmet binası arkasında yer alan açık araç otoparkı) trafiğin tanzimi, düzensiz araç parklanmasının önlenebilmesi ve Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) bendi uyarınca 3 (üç) yılığına kiraya verilecektir.
2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 20/02/2020 perşembe günü saat 10.00’da Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:


Sıra No

Mahallesi / Bulunduğu Yer

Kapasite

Muhammen Bedel

Geçici teminat (TL)

Ana Faaliyet Konusu1
Atatürk Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Mehmet Sincar Cadddesi, Seyren Cad, Selahattin Eyyubi Caddesi ve Belediyemiz ana hizmet binası arkasında yer alan açık araç otoparkı


849320.000,00 TL9.600,00 TLParkomat / Otopark

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kiralama servisinden bedelsiz görebilir. Parkomat sistemine ait kira şartnamesini Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzelli) TL ücret karşılığında satın almaları zorunludur.
5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:
1) Parkomat sistemi Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.
2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020) Hesabına yatırılacaktır.
3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.
4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge, Oda Kayıt Belgesi (Varsa)
6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7) SGK ve vergi burcu olmadığına dair belge
8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
11) Ortak girişimlerde parkomat sistemi kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4, 5, 6. 7. ve 8. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
13) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 19/02/2020 tarihinde saat 17.00 den önce Belediye 2. Kat 208 numarada bulunan İşletme ve İştirakler müdürlüğü kiralama servisine teslim etmesi zorunludur.
14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Batman Belediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR