BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bandırma 17 Eylül Stadı'nın 2019/2020 sezonu reklam pano sergileme hakları kiraya verilecektir

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bandırma 17 Eylül Stadının 2019 - 2020 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu - BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM HAKLARI İHALE İLANI

1- Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bandırma 17 Eylül Stadının 2019 - 2020 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin 39/b maddesi gereği, Spor Genel Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün talimatlarına göre aşağıdaki tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, futbol için bir sezonluktur. (2019 – 2020 futbol sezonunu)
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.
4- Şartname ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Biriminden alınabilir.
5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar.
6- İstekliler aşağıdaki ihalelerden istediğine katılıp katılmamakta serbesttir. İstekli hangi ihaleye katılmak istiyorsa söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
7- Muhammen bedele %18 KDV, %5 pay damga vergisi ve karar pulu dahil değildir.
8-İSTENİLEN BELGELER : İhaleye İştirak Edeceklerin,
a) Geçici teminat bedellerini Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün nezdinde bulunan Balıkesir Ziraat Bankası Karesi Şubesi IBAN TR 53 0001 0024 0488 2621 2450 01 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontunu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerlerini,
b) Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Nüfus cüzdan fotokopisini,
ç) Adli sicil belgesini(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsünü,
e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesini,
f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsünü,

*** İstenilen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.

TESİS ADI MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Bandırma 17 Eylül Stadı (Sezonluk) 66.500,00TL 1.995,00TL 19.08.2019 14.00

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR