SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM yerleri kiraya verilecektir

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(8 adet)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALIK ATM YERLERİ

1- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olup, aşağıda adresi, nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen 8 adet Para Çekme Ünitesi (ATM) yeri; 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Şartnamesi çerçevesinde “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No: 2 Sancaktepe / İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek 8 ayrı ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya Verilen Yer Adresi Alanı Yıllık Kira Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 1 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 10:30
2 2 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 10:40
3 3 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 10:50
4 4 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 11:00
5 5 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 11:10
6 6 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 11:20
7 7 Nolu ATM Yeri Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi ve Tülin Sokağa cephe kaldırımda 4 m² 45,000.00 ₺ 135,000.00 ₺ 4,050.00 ₺ 29.08.2019 11:30
8 Ünsa Önü ATM Yeri Fatih Mahallesi Fabrika Caddesi kaldırımda (Ünsa Ambalaj önünde) 4 m² 35,500.00 ₺ 106,500.00 ₺ 3,195.00 ₺ 29.08.2019 11:40


2- ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 150,00-TL karşılığında alınabilecektir.

3- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

4- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
4.1. İhaleye yalnızca kamu ve özel sektöre ait olan bankalar katılabilir.
4.2. İsteklilerden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

BANKALARDAN:
a)- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış belge,
b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,
c)- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)-Temsil durumunda; ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren kurum yazısı.
e)- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
f)- İdare ve istekliler tarafından onaylı “şartname”

5- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 28.08.2019 tarihinde saat 15:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR