MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM yeri kiraya verilecektir

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201761
Şehir : Malatya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Sorumlulukları Belediyemize ait, Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi Ziraat Taksi Durağı bitişiğinde bulunan 6 m² yüzölçümlü alan ile Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi A101 Market önünde bulunan 6 m² yüzölçümlü alan ATM yeri olarak kullanılmak üzere her bir ATM yerinin 10.000,00 TL tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır. Geçici teminat oranı tahmin edilen bedelin %3’ü olup, her bir ATM yeri için 300,00 TL dir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 13/08/2020 Perşembe günü saat 14:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında ücretsiz temin edilebilir.

1- İdarenin:
a) Adresi :İnönü Caddesi İnönü Mah. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası No:182 Yeşilyurt / MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 04223771550 / 04223771935
2- İhale Konusu işin:

 1. Niteliği türü ve miktarı : 2 adet ATM yeri kiralama ihalesi

b-Yapılacağı yer : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi Ziraat Taksi Durağı bitişiğinde bulunan 6 m² yüzölçümlü alan ile Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi A101 Market önünde bulunan 6 m² yüzölçümlü alan
c)- Kira süresi : 3 (üç) Yıl

3- İhalenin:
Yapılacağı yer :

 1. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 2. Tarihi ve saati : 13/08/2020 saat: 14:30


4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi;

 2. Gerçek kişiler için Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

 3. Tüzel kişilerin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri

 6. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerinin aslı veya güncel tasdikli örneği.

 7. İstekliler adına vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

 8. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından, ihalenin 2. ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur” belgesi.

 9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya dekont

 10. İsteklilerin ihale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

 11. İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (Tüzel kişiler için imzaya yetkili kişi)


5-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR