BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ATM yeri kiraya verilecektir

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 lokasyonda 33 adet ATM (Bankamatik) Yerlerinin Kiraya Verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
kiraya verilecektir.

MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ
66.000,00.-TL/AY+KDV 71.280,00.-TL 3 YIL (36 AY) Beşiktaş İlçesi 18.12.2018/SALI – 13:00 11 lokasyonda 33 adet ATM (Bankamatik) Yerlerinin Kiraya Verilmesi

B-Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında alınacaktır.
C- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

 1. Türkiye’de tebligat için adres belgesi.(İrtibat numarası ve adres)
 2. Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği.
 3. Her sayfasına “okudum ve anladım” yazılarak imzalanmış şartname.
 4. Şartname alındısına ilişkin makbuz.
 5. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
 6. Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe.
 7. İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.
 8. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı.
 9. Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
 10. En az 3 yıl süre ile Kamu kurumlarında Bankamatik (ATM) işletmesi, kiralaması yaptığına ilişkin iş deneyim belgesi.
 11. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10)’uncu maddelerine ek olarak;
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgâh belgesi. (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
 • Aslını görmek şartıyla T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti.
 • Noter onaylı imza beyannamesi.
 • Adli Sicil Kaydı.(Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
 • Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
 1. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10)’uncu maddelerine ek olarak;
 • Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faaliyet belgesi.
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.


D-(c) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonu’nda hazır bulunulacaktır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR