SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atm yeri kiraya verilecektir

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889756
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AVRUPA 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 1 Numaralı Alan ,100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 2 Numaralı Alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 15:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde 1–Sorumluluğu Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 1, 2, 3 ve 4 Numaralı Alanlar, ATM Yeri Olarak Kullanılmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Madde 2-Taşınmazların adresi, aylık tahmin edilen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden alması mecburidir.
Madde 4-Geçici teminat 3 (Üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’tür.
Madde 5-Kesin teminat 3 (Üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.
Madde 6-Taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediye Encümenince 20.11.2018 tarihine tesadüf eden Salı günü aşağıda belirtilen saatte Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 7-İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 20.11.2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30’a kadar Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
2-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.
3-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 20.11.2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine 20.11.2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)


KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Sıra Adres 1 Aylık
Tahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)
İhale Tarihi ve İhale Saati
1 100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 1 Numaralı Alan 1.950,00 2.106,00 20.11.2018
15:00
2 100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 2 Numaralı Alan 1.950,00 2.106,00 20.11.2018
15:15
3 100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 3 Numaralı Alan 1.950,00 2.106,00 20.11.2018
15:30
4 100. Yıl Mahallesi, Gümrük Müdürlüğü Binası Önünde Bulunan 4 Numaralı Alan 1.950,00 2.106,00 20.11.2018
15:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR