SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM cihaz yeri ve dükkan kiraya verilecektir

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belek Mahallesi, Şelale Meydanı girişinde bulunan 6 M2 ATM cihaz yeri ve Yeni Mahalle, Zabıta Müdürlüğü binası zemin kat doğu kısmında bulunan 2/B nolu dükkanın kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/SERİK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait yeri, cinsi, 1 yıllık muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar Belediye Encümeni tarafından, Encümen toplantı odasında yapılacak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 1. İlçemiz Belek Mahallesi, Şelale Meydanı girişinde bulunan 6 M2 ATM cihaz yerinin 1 yıllık Muhammen bedeli 55.000,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 1.650,00 TL. dir. İhalesi 18/06/2020 tarihinde saat 10.10 de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 250,00 TL. dir.
 2. İlçemiz Yeni Mahalle, Zabıta Müdürlüğü binası zemin kat doğu kısmında bulunan 2/B nolu dükkanın 1 yıllık muhammen bedeli 5.500,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 165,00 TL. dir. İhalesi 18/06/2020 tarihinde saat 10.20 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL.dir.

İstekliler İhale Şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alarak; ihale ile ilgili dosyalarını, 17/06/2020 tarihinde saat 17.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

 1. Gerçek kişiler,
 1. İkametgah Belgesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Son ödenmiş telefon faturası (ikametgah adresine kayıtlı)
 5. Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi
 1. Tüzel Kişiler
 1. İmza sirküleri (Noterden)
 2. Tüzel kişi adına teklifde bulunacak kimsenin vekil olduğunu gösterir Noter tasdikli vekaletnameleri.
 3. Sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret odasından sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihalenin ilanı tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
e) Son ödenmiş telefon faturası (ikametgah adresine kayıtlı)
f) Vergi Dairesi ve Belediyeden borcu yoktur belgesi

 1. Dernek veya Vakıflar
 1. Dernek veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge,
 2. İmza Sirküleri (Noterden)
 3. Dernek veya Vakıf Genel kurulunca gayrimenkul kiralanması hususundaki genel kurul kararının Noterden tasdikli sureti,
 4. Dernek veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noterden tasdikli sureti,
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 6. Dernek veya vakıf genel merkezine ait mektup adresi ve telefon numarası(son ödenmiş telefon faturası.
 7. Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi,

Telefon : (242) 710 55 55 Fax : (242)722 19 68
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR