KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atm alanları kiraya verilecektir

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874349
Şehir : İzmir / Karabağlar
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşillik Caddesi No:232  Karabağlar/İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO ATM NO İLİ/İLÇESİ TAPU MAHALESİ BELEDİYE MAHALLESİ ADRES CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ M2 SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 1 İzmir Karabağlar Uzundere Yurtoğlu 3946 Sokak Kamuya terkli alan (topluma açık yer) 6,00 m2 Kira şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiş ATM 1 No.lu alana ilişkin koordinat değerleridir. 900,00.-TL 30.000,00.-TL 2.500,00.-TL 01/11/2018 10:30
2 2 İzmir Karabağlar Uzundere Yurtoğlu 3946 Sokak Kamuya terkli alan (topluma açık yer) 6,00 m2 Kira şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiş ATM 2 No.lu alana ilişkin koordinat değerleridir. 900,00.-TL 30.000,00.-TL 2.500,00.-TL 01/11/2018 10:40
3 3 İzmir Karabağlar Uzundere Yurtoğlu 3946 Sokak Kamuya terkli alan (topluma açık yer) 6,00 m2 Kira şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiş ATM 3 No.lu alana ilişkin koordinat değerleridir. 900,00.-TL 30.000,00.-TL 2.500,00.-TL 01/11/2018 10:50
4 4 İzmir Karabağlar Uzundere Yurtoğlu 3946 Sokak Kamuya terkli alan (topluma açık yer) 6,00 m2 Kira şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiş ATM 4 No.lu alana ilişkin koordinat değerleridir. 900,00.-TL 30.000,00.-TL 2.500,00.-TL 01/11/2018 11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ATM (1 No.lu ATM, 2 No.lu ATM, 3 No.lu ATM, 4No.lu ATM) yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır. Söz konusu kiralama işi ihalesi 01/11/2018 Perşembe günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin :
  1. Yasal ikametgaha sahip olması,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
  3. İhale Şartnamesinin 8. Maddesinde belirtilen belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.
  4. Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini,
  5. Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.
 2. Kiralanan taşınmaz ile ilgili olarak damga vergisi ve/veya karar pulu bedeli ile her türlü vergi resim, yasal kesintiler, v.s. peşinen alıcı tarafından ödenecektir. Alınacak ise katma değer vergisi, tapu harç ve vergileri alıcı tarafından ödenir.
 3. 1 Yıllık ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
 4. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
 5. 2886 Sayılı Yasanın 7. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
 6. İhale ilanındaki ATM’lerin yıllık kira bedeli, her ay peşin olarak 12 (oniki) eşit taksitle ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
 7. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR