BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık toplama hizmeti alınacaktır

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işinin
İşin Yapılacağı Yer
:
BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Buca Belediyesi 8.Kat Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işinin 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır.

ADRES MUHAMMEN BEDEL ( 11 AYLIK ) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE ŞEKLİ İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ
BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE 840.788,63-TL 25.223,66-TL Açık Teklif Arttırma Usulü 23.10.2018
8.Kat Encümen Salonu
Saat: 14:30

İhale ile alakalı Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde incelenebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin: Tüzel kişi olarak katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı belgeler Ticaret ve Sanayi Odası yada Esnaf Odası kaydı,geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile birlikte kimlik belgeleriyle;
İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların: Mahalle Muhtarlarından veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus sureti, ikametgâh ilmühaberi, nüfus aslı veya 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin yönetmeliğin 51.Maddesinin 4. Fıkrası gereği e-Devlet kapısından alacakları nüfus sureti, ikametgâh ilmühaberi, nüfus aslı ile birlikte geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte ihale günü ihale saatine kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR