VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Şehir Stadyumu reklam pano sergileme hakları kiraya verilecektir

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Atatürk Şehir Stadyumu 2020-2021 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM HAKLARI İHALE İLANI

1- Genel Müdürlüğümüz Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Şehir Stadyumu 2020-2021 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları Genel Müdürlüğümüz İşletme Yönetmeliğinin 39/b maddesi gereği, Genel Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve talimatlarına göre aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, bir sezonluk ( 2020 -2021 sezonunu),
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.
4- İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili İşletmeler Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir.
5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar. Ayrıca, İdareye borçlu firmalar ihaleye katılamazlar.
6- İstekliler aşağıdaki ihalelerden istediğine katılıp katılmamakta serbesttir. İstekli hangi ihaleye katılmak istiyorsa söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37.nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
7- Muhammen bedele %18 KDV, %5 pay ve %0.948 damga vergisi %0.948 sözleşme bedeli dahil değildir.
8-İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
a) Geçici teminat bedelleri, (Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde bulunan Müdürlüğü Van /Tuşba Ziraat Bankası nezdinde “TR33 0001 0021 3988 2606 4050 01 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerler)
b) Kanuni ikametgâh belgesi,
c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) Adli sicil kaydı yoktur belgesi(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsü,
e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi,
f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

*** İstenilen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.

TESİS ADI MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
REKLAM
PANO
SAYISI
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Atatürk Şehir Stadyumu (bir sezonluk) 32,000,00.-TL. 960,00.-TL. 52 Adet 14/08/2020 10:30

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR