BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı ve tarla kiraya verme ihalesi yapılacaktır

BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872277
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YAŞAM 20.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, tarla ve ham toprak satış ve irtifak hakkı tesisi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet Konağı İhale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Aşağıda nitelikleri yazılı 1nci sıradaki mülkiyeti hazineye ait taşınmazın satışı; 2 ve 3ncü sıradaki taşınmazların ise üzerinde projeye dayalı hayvancılık yapılmak üzere 30 (otuz) yıl süre ile bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

Sıra No

Taşınmaz Dosya No

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Toplam Yüzölçümü (m²)

İmar durumu

Hazine Hissesi

1nci sıradaki taşınmazınTahmin Edilen Satış Bedeli; 2 ve 3ncü sıradaki taşınmazları ilk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

10040103326

Çınarlı

Arsa

234

165

181,28

İmarlı

TAM

162.000,00

40.500,00

07.Kas.18

10:00

2

10040101534

Yenice

Ham toprak

168

11

23.599,31

İmarsız

TAM

6.040,00

1.510,00

07.Kas.18

10:30

3

10040102790

Erikli

Tarla

0

948

24.300,00

İmarlı

TAM

2.630,00

657,50

07.Kas.18

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı 1nci sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü satışı; 2 ve 3ncü sıradaki taşınmazların irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1- İsteklilerin geçici teminat alındısı veya geçici teminatın bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27nci maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış HazineTaşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve SÜRESİZ olması, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurmaları.

2- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit,terk ve ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak olan irtifak hakkı bedelinin %20'si oranındaki bedel karşılıpğında 1 (Bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilen gereçk veya tüzel kişi ile "ön izin sözleşmesi" düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin doğrudan iptal edilecektir.

3- Ön izin dönemi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak bedelin, ön izinde geçen süresi dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden irtifak hakkı ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile bağımsız ve sürekli niteklili 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı sözleşmesi düzenlenecektir.

4- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5- 06/11/2018 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazinece yapılan satış işlemlerinde, Hazine bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerde vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR