ANTALYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara duyuru

ANTALYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128388
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazların Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2020
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve 30'uncu gün mesai saati bitiminde sona erer.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN YATIRIMCILARA DUYURU
TİCARET BAKANLIĞINDAN

KONU: Antalya Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazların Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı

  1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  1. Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesi Antalya Serbest Bölgesinde bulunan, aşağıdaki listede belirtilen üst yapılar; Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedeller üzerinden, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen suretle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecektir.

KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPILARA İLİŞKİN TABLO
SIRA NO ÜST YAPI
NO
ADA/PARSEL KAT
BİLGİSİ
PARSEL
(m2)*
ÜSTYAPI
(m2)
ÜST YAPI BEDELİ
(Muhammen Bedel) (ABD DOLARI)
ÖDEME KOŞULLARI
1 H-17 No.lu Üst yapı G ADA 48,49/1 NO.LU PARSEL 2 KATLI 4.000 2.689 429.346 PEŞİN
2 H-18 No.lu Üst yapı E ADA 25/7 NO.LU PARSEL 2 KATLI 387 814 114.453 PEŞİN
* Üstyapıların bulunduğu açık alana ilişkin olarak, Bölge Kurucu ve İşleticisi Şirket ile kira sözleşmesi akdedilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden yıllık arazi kirası ödemesi yapılması gerekmektedir.

3. Açıklamalar:

  1. Başvuru için gerekli bilgiler Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir. Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır.

  2. Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

  3. Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve 30'uncu gün mesai saati bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme alınmaz.

  4. Değerlendirme, Ticaret Bakanlığı/Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi çerçevesinde yapılacaktır.

  5. İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez.

  6. Teklif sahibi talip olduğu üstyapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her türlü araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, üst yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır.

BAŞVURU ADRESİ :
T.C. Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü
Liman Mahallesi Liman caddesi No:42

P.K.1 07130 Konyaaltı/ANTALYA

TEL : 0 242 2590935 E-MAİL: antalyasbm@ticaret.gov.tr

KEP : antalyasbm@hs01.kep.tr FAKS: 0 242 259 0934

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR