DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Antalya Havalimanı kapasite artırım işi ihale edilecek

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar genel havacılık CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
31/01/2020 09.30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Genel Müdürlüğü Binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA; ANTALYA HAVALİMANININ KAPASİTE ARTIRIMINA YÖNELİK İLAVE YATIRIMLARIN YAPIMI İLE İÇ/DIŞ HATLAR,
GENEL HAVACILIK, CIP TERMİNALLERİ VE MÜTEMMİMLERİNİN
İŞLETME HAKLARININ KİRALANMAK SURETİYLE VERİLMESİNE İLİŞKİN
İHALE İLANI

DOSYA NO İHALE KONUSU ŞARTNAME SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI SON TEKLİF TARİHİ/SAATİ
2019/1 Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar genel havacılık CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi işidir. 100.000.- TL (KDV DAHİL) 40 MİLYON EURO (kırkmilyon EURO) ve karşılığı 31/01/2020 - 09:30

1. Söz konusu işe ait ihale, 31/01/2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 100.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü KÖİ Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler.

3. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 100.000.- TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 336 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alabileceklerdir. Bunun yanı sıra dosya bedelini Vakıfbank DHMİ Bağlı Şubesi (TL) TR13 0001 5001 5800 9545 7905 63 İBAN nolu hesabına yatırmaları ve buna dair makbuz ile iletişim bilgilerini KOI. Projeleri@dhmi.gov.tr adresine göndermeleri halinde isteklilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. İstekliler, bahse konu kullanıcı adı ve şifre ile bulut.dhmi.gov.tr adresinden ihale dosyasına ulaşabileceklerdir. (İhale bedeli faturası için DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) İstekliler bu iki usulden birini tercih edebileceklerdir.

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından İdarenin KÖİ Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 40.000.000,-EURO (kırkmilyon EURO)veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;
a) Tedavüldeki Türk Lirası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir.

7. İhale 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunlarına tabi olmayıp, İdare uygun teklifi tespit etmede, kiralama ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

DHMİ : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06330 ETİLER/ANKARA


TELEFON : (312) 204 2305 / 204 2725

FAX : (312) 213 74 57

e-posta : KOI.Projeleri@dhmi.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR