FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi kiraya verilecektir

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092469
Şehir : Ordu / Fatsa
Semt-Mahalle : MUSTAFAKEMALPAŞA MAH. / FATSA
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
FATSA 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
10.12.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:2 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen  Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI


1. Fatsa Belediye sınırları olan 360 km2 alan içerisinde ve 89 mahallede bulunan ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.Şartname ve ekleri Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden, 100,00-TL bedelle satın alınacaktır.

3.Yukarıda belirtilen ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce (10/12/2019) saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 3. Katında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde yukarıda belirtilen gün ve saate kadar (10/12/2019 saat 17:00) Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

4.İhale, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:2 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

S.N. Mevkii Nevi Muhammen Kira Bedeli Yıllık (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale saati

1
Fatsa Belediye sınırları olan 360 km2 alan içerisinde ve 89 mahallede bulunan ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi
212.040,00TL
19.084,00-TL 11/12/2019 10:00


5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)


TÜZEL KİŞİLER:

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. NO:6 Fatsa/ ORDU
Tel : 0452 423 63 00 Dahili: 130
Fax : 0452 423 63 09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR