FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması işi ihale ile kiraya verilecektir

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fethiye Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufunda bulunan ilçe sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması hakkını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. ila 49. Maddelerine göre açık teklif usulüyle 30 ay süreyle kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fethiye Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Fethiye Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufunda bulunan ilçe sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması hakkını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. ila 49. Maddelerine göre açık teklif usulüyle 30 ay süreyle kiraya verilecektir.

2- İhale 19/09/2019 Perşembe günü saat 14.00’da Fethiye Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Encümen huzurunda (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 17 Fethiye / MUĞLA) yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde, Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi No: 304 Fethiye / MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi Ek Hizmet Binasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 750,00 TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.

4- 30 aylık muhammen bedel 67.050,00 TL + KDV ve geçici teminat miktarları 2.011,50 TL’ dır.

5- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda Belediye Encümen Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İsteklilerden istenecek olan belgeler,
A-Gerçek Kişiler:
6.1. Nüfus Kayıt Örneği,
6.2. İmza Beyannamesi, ( Noter Onaylı )
6.3. Sabıka Kaydı ( Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
6.4. İkametgâh Belgesi, ( Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.)
6.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge,
( İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
6.6. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
6.7. Tebligat için adres beyanı.
6.8. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ( Noter Onaylı ) ve sabıka kaydı
( Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. )
6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz.
B-Tüzel Kişiler:
6.1. Oda Belgesi ( Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge )
6.2. İmza Sirküleri.
6.3. Sabıka Kaydı ( Şirketin hâkim ortağı/şirket müdürü ve varsa vekiline ait / % 50-%50 ortaklık durumun da her iki ortağa ait sabıka belgesi, )
6.4. Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri.
6.5. Tebligat için adres beyanı.
6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge,
(İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
6.7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
6.8. Vekil var ise vekâletname/ vekilin imza beyannamesi ( Noter Onaylı ) ve sabıka kaydı
( Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. )
6.9. Ortak Girişimciler ( Gerçek veya Tüzel ) yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi
6.10. Şartname satın alındığına dair makbuz.

7- Ortak Belgeler:
7.1. Lisanslı firma olarak herhangi bir belediye ile en az 5 yıl boyunca bu konuda çalışmış olduğunu gösterir, sözleşme vb. belge ile toplama ayırma tesisi lisansı.
Not: İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

8- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

A9- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR