AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aksu Belediyesi 5 adet Atm yerini 3 yıllığına kiralayacaktır

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet ATM Yerinin kiralama ihalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Aksu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çalkaya Mahallesi 28110. Sokak No:6 Aksu/ANTALYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1- Antalya İli Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan;

ATM Yeri No Mahalle Kiralanan ATM Yeri Alanı (m²) Niteliği
Kira Süresi

Yıllık Kira Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat Miktarı (TL) İHALENİN
Tarihi Saati
1 Barbaros 242 Ada 4 parsel güneyi, Yeşil Alan 5,50 ATM 3 Yıl 8250,00+KDV 750,00 26,02,2020 10.00
2 Barbaros 242 Ada 4 parsel güneyi, Yeşil Alan 5,50 ATM 3 Yıl 8250,00+KDV 750,00 26,02,2020 10.10
3 Barbaros 242 Ada 4 parsel güneyi, Yeşil Alan 5,50 ATM 3 Yıl 8250,00+KDV 750,00 26,02,2020 10.20
4 Barbaros 242 Ada 4 parsel güneyi, Yeşil Alan 5,50 ATM 3 Yıl 8250,00+KDV 750,00 26,02,2020 10.30
5 Barbaros 242 Ada 4 parsel güneyi, Yeşil Alan 5,50 ATM 3 Yıl 8250,00+KDV 750,00 26,02,2020 10.40

Yukarıda belirtilen 5 adet ATM Yerinin kiralama ihalesi; Çalkaya Mahallesi 28110. Sokak No:6 Aksu/ANTALYA adresinde, Aksu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
3-İhaleye katılacaklar;
a) Şirketin Ana Sözleşmesi,
b) Ticaret Sicil Gazetesi,
c) Ticaret ve Sanayi Odası, Oda Sicil Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesi (2020 tarihli) aslı,
d) İmza beyannamesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi (2020 tarihli) aslı, ile kendileri veya noterden tasdikli (2020 tarihli) vekaletnamesi bulunan vekilleri vasıtası ile katılabilirler.Belgeleri eksik olan veya vekaletnamesi bulunmayanlar ihaleye katılamazlar,itiraz etme hakkında bulunamazlar.
e) Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
f) Tebligat adresini gösterir belge.

4- İhaleye katılmak isteyenler 1. maddede belirtilen Geçici Teminatın makbuzunu veya Mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), geçici ve kesin teminatın Bankalardan alınması halinde teminat mektubu 2886 sayılı kanunun 26. maddesi ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenenler kabul edilecektir.

5- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, ve tüm evrakların aslını; İhale tarihinden once Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne veya ihale komisyonuna ihale saatinden önce teslim edeceklerdir.

6- 2886 sayılı kanun ve diğer kanun hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

7- İhaleye sadece Bankalar iştirak edebilecektir.

8- İhaleye ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından ödenecektir.

9- Bu ihaleye ait şartname bedelsiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR