ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık artırma usulü ile otopark kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00757844
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 26.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇORUM HABER 22.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Yavruturna Mahallesi, Maliye 1. Sokak, Tekel Sokak ve Kavukçu Sokak sınırları arasında kalan Kent Meydanı altında bulunan 350 adet araç kapasiteli;
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Yavruturna Mahallesi, Maliye 1. Sokak, Tekel Sokak ve Kavukçu Sokak sınırları arasında kalan Kent Meydanı altında bulunan 350 adet araç kapasiteli;

KİRALANACAK YER ARAÇ SAYISI ENGELLİ ARAÇ SAYISI 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç/TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
Kent Meydanı Altı/Kapalı Katlı Otopark ve Tuvaletleri 331 19 150.000,00 15.000,00

Bedeller üzerinden hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 12.03.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler:
TÜZEL KİŞİLER:
A- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, ve ayrıca irtibat için telefon, fax ve varsa elektronik posta adresi

B- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi,

C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Fax ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

D-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri

E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)

F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır,

H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili Kurumlardan belge getirilecektir. I- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
GERÇEK KİŞİLER:
A- Kanuni ikametgah Belgesi,

B- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Fax ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

D-İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri

E- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)

F- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

G- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır,

H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili Kurumlardan belge getirilecektir.

I- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR