ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

8939 m2 tarla patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere kiraya verilecektir

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00512060
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 19.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Altmova Tarım İşletmeci (4.745 da, 6 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (1.232 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (1.694 da, 3 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.268 da 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 8.939
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İSLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

1~ Genel Müdürlüğümüze bağlı Altmova Tarım İşletmeci (4.745 da, 6 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (1.232 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (1.694 da, 3 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.268 da 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 8.939 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 13 parti halinde kiraya verilecektir.
2- İhale, 28/12 /2016 Çarşamba günü saat 14.30'(ia Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 04/01 /2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.3-İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İşletme Adı Parti No Parsel No Parsel Alanı (Da) Muh. Bedel (TL/Da) Muh. Tutar (TL) Geçici Teminat (TL)
ALTINOVA 1 1 (2 nolu C.pivot) 492 375 184.500 9.225
2 3-B (Yan Sabit Yağmurlama) j 257 375 261.000 13.050
2-B (Yan Sabit Yağmurlama) 210
3-B (Yan Sabit Yağmurlama) 229
TOPLAM ! 696 375 261.000 13.050
3 4-B (Yan Sabit Yağmurlama) 210 375 238.875 11.944
5-B (Yan Sabit Yağmurlama) \ 211
6-A (Yan Sabit Yağmurlama) ; 216
TOPLAM 637 375 238.875 11.944
4 76 (1,2,3 noîu Cpivot) 1.095 375 410.625 20,531
5 66-70 (36,44,53 nokı C.pivot) 1.095 375 410.625 20.531
6 70 (45,46 nolu Cpivot) 730 375 273.750 13.688
İŞLETME TOPLAMİ 4.745 375 1.779.375 88.969
ANADOLU 1 Esenbel - 40 (Yari. Sabit Yağmurlama) 234 450 356.850 17.843
Eseııbel- 41 (Yan Sabit Yağmurlama) 255
Esenbel- 42 (Yarı Sabit Yağmurlama) 304
TOPLAM 793 450 356.850 17.843
2 Merkez -4 (Damla- yarı sabit yağmurlama) 439 400 175.600 8.780
İŞLETME TOPLAMI 1.232 532.450 26.623
GÖZLÜ 1 18-3 (Yan Sabit Yağmurlama) ) 225 375 165.750 8.288
18-14 (Yarı Sabit Yağmurlama) î 217
TOPLAM 442 375 165.750 8.288
2 28-2 (Yarı Sabit Yağmurlama) i 234 375 319.125 15.956
28-4 (Yarı Sabit Yağmurlama) f 210
28-6 (Yan Sabit Yağmurlama) : 180
28-8 (Yan Sabit Yağmurlama) 227
TOPLAM 851 375 319.125 15.956
3 30-11 (Yan Sabit Yağmurlama) i 202 375 150.375 7.519
30-15 (Yarı Sabit Yağmurlama): 199
TOPLAM 401 375 150.375 7.519
İŞLETME TOPLAMI 1.694 375 635.250 31.763
] 8-B (BeşgÖz göletinden sulama) 376 375 369.000 18.450
9-B (Beşgöz göletinden sulama) 297
TOPLAM 984 375 369.000 18.450
KONUKLAR 2 13-1A (Kuyu Sulaması) 109 375 106.500 5.325
13-5A (Kuyu Sulaması) 175
TOPLAM 284 375 106.500 5.325
İŞLETME TOPLAMI L268 375 475.500 23.775
GENEL TOPLAM 8.939 3.422.575 171,129

5-Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
İhale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubumun süresi en az 90 gün olacaktır).
îhale ile ilgili kat'i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10-u nispetindedir
6-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TÎGEM Genel Evrak Servisine en geç 28/12/2016 tarih, saat 14.30'a kadar teslim edilecektir.
7- İhaIe Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.
8-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TÎGEM Ahm-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. N0:62/Bakanuklar/ANKARA Tel: 0 312 417 84 70-80 Fax: 0 312425 59 55
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Evrakın elektronik.imzalı suretine bup://c-belge.tigem.gov.tr adresinden Id7ebbc0-6a07-4b63-8a5f-fe46e32daedc kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik »niza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR