VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 yıl süreli irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091480
Şehir : Van / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

PRESTİJ HABER 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kargir Bina ve Arsası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) t
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İRTİFAK HAKKI İLANI

İRTİFAK HAKKI DÜZENLENECEK TAŞINMAZIN

İLÇE
MAHALLE
CİNSİ ADA NO PARSEL NO FİİLİ DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (M2) İRTİFAK HAKKI DÜZENLENECEK YÜZÖLÇÜM (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ İLK YIL İRTİFAK HAKKI
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ ( TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 İpekyolu Cevdetpaşa Kargir Bina ve Arsası 1070 29 Odunluk, bahçe ve bir kısmı boş 2.018,00 2.018,00 Resmi Kurum Alanı 20.180,00 6.054,00 17.12.2019 10:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesine göre Pazarlık Usulü ile taşınmazın üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı ihalesi hizasında yazılı tarih ve saatte Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalalerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Yurtiçi Tüketici Fiyatları Endeksi (Yİ-TÜFE) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek ve resmi senede yazılacak hükümler tapuya tescil edilecektir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR